Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się informacja dotycząca terminu egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą. Egzamin ten odbędzie się 29 września w sobotę o godzinie 11.00.

Co powinno zawierać zgłoszenie kandydata

1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,

2. odpis aktu urodzenia,

3. życiorys,

4. zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,

5. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

6. zaświadczenie o niekaralności,

7. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,

8. dwa zdjęcia.

Terminy składania dokumentów

Osoby, które chcą złożyć podanie, mają na to czas do 10 sierpnia 2012 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 750,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą".

Szczegóły dostępne na stronie www.ms.gov.pl