Już jutro wielki dzień dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów, którzy w Krakowie spróbują swoich sił podczas egzaminu sędziowskiego. O godzinie 9.00 rozpocznie się pierwsza część pisemnego egzaminu, który sprawdzi poziom wiedzy chętnych na stanowisko sędziów i wyłoni najlepszych.

Ilu chętnych w 2012 r.?

Z informacji zamieszczonych na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wynika, że w tym roku do egzaminu dopuszczono 69 asystentów sędziów i 3 referendarzy sądowych.

Przypomnijmy, że nie każdy asystent i referendarz mogą podchodzić do egzaminu.

Muszą oni bowiem spełniać wymagania stawiane kandydatom: asystenci sędziów powinni przepracować na swoim stanowisku cztery lata, zaś referendarze – trzy lata.

Dopiero mając odpowiednie zaświadczenia wydane przez prezesów właściwych sądów, można złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu.

Gdzie odbędzie się egzamin?

Kandydaci podchodzący do egzaminu sędziowskiego spędzą trochę czasu w Krakowie.

Już od jutra rozpoczyna się cykl sprawdzania ich wiedzy i umiejętności: 24 kwietnia odbędzie się pierwsza część egzaminu, druga zaś 26 kwietnia. Każdy z egzaminów będzie trwał 6 godzin.

Pierwsza część egzaminu polega na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej.
Druga część egzaminu to napisanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej.

Egzaminy odbędą się w hali towarzystwa Sportowego WISŁA Kraków, która mieści się na ulicy W. Reymonta 22.

Jak będą oceniani kandydaci?

Na wyniki egzaminu trzeba będzie poczekać do 18 maja 2012 r. Do tego dnia kandydaci powinni już wiedzieć, ile punktów otrzymali za swoje orzeczenia.

A jak wygląda punktacja? Liczy się łączna suma punktów uzyskanych z obu egzaminów pisemnych – zaś za każdy egzamin można otrzymać od 0 do 60 punktów. Warunkiem dopuszczenia kandydata do kolejnej, ustnej części egzaminu jest uzyskanie co najmniej 80 punktów.

Trzeba dodać, że osoby, które za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskały 0 punktów, nie mogą zostać przepuszczone do dalszego etapu.

Co dalej?

Na tych zdających, którzy poradzą sobie wystarczająco dobrze – czeka dalszy etap, tym razem ustny.

24 maja 2012 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, na ul. Przy Rondzie 5 kandydaci będą rozwiązywać kazusy, za które mogą otrzymać od 0 do 10 punktów. Podczas tej części egzaminu będzie można korzystać z tekstów aktów prawnych udostępnionych przez komisję.

Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest łączna suma punktów uzyskanych przez zdającego za część pisemną i ustną egzaminu.

Wyniki części ustnej komisja ogłasza niezwłocznie po wyczerpaniu przewidzianej na dany dzień listy zdających.

Na koniec ważna informacja dotycząca wyników: ocenę dostateczną można otrzymać już za zdobycie 165 punktów. Warto jednak starać się uzyskać jak najwięcej punktów – z pewnością ułatwi to kandydatom na stanowisko sędziego otrzymanie upragnionej posady.

Więcej na:

www.ms.gov.pl

www.kssip.gov.pl