Na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ukazały się wyniki pierwszej części egzaminu na sędziego, który zdawali referendarze sądowi i asystenci sędziów. Niestety, rezultaty nie są najlepsze: do dalszej części zakwalifikowało się tylko 20 kandydatów.

Pierwsza część egzaminu - pisemna

Przypominamy, że pierwsza część egzaminu, czyli pisemna, odbyła się 24 i 26 kwietnia 2012 r. Z informacji zamieszczonych na stronie KSSiP wynikało, że do egzaminu dopuszczono 69 asystentów sędziów i 3 referendarzy sądowych.

Zadaniem kandydatów było sporządzenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej i cywilnej, za co łącznie można było otrzymać 120 punktów. Warunkiem dopuszczenia kandydata do kolejnej, ustnej części egzaminu było uzyskanie co najmniej 80 punktów.

Udało się to 20 osobom i to właśnie one przeszły do kolejnego etapu. Wśród zakwalifikowanych znaleźli się sami asystenci sędziów.

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego etapu

Druga część egzaminu - ustna

Tutaj kandydaci będą musieli wykazać się swoją wiedzą podczas rozwiązywania kazusów, losując po jednym zestawie kazusów z każdej z siedmiu grup zagadnień stanowiących przedmiot egzaminu. Za rozwikłanie kazusu otrzymuje się od 0 do 10 punktów.

Ułatwieniem dla osób przystępujących do tej części egzaminu jest możliwość korzystania z tekstów aktów prawnych udostępnionych przez komisję.

Na wynik egzaminu składają się sumy punktów uzyskanych z części pisemnej i ustnej, zaś ocenę dostateczną można uzyskać już za zdobycie 165 punktów.

Gdzie odbędzie się egzamin

Egzamin ustny będzie przeprowadzany od godz. 9.00 w dniach 24 i 25 maja 2012 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ulica Przy Rondzie 5 w Krakowie.

Wyniki ogłasza Komisja po wyczerpaniu listy wszystkich zdających.