Referendarze sądowi i asystenci sędziów mogą już zacząć odliczać dni do jednego z najważniejszych egzaminów. 24 marca mija termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego.

Warunki przystąpienia do egzaminu sędziowskiego

Kandydaci, którzy chcieliby przystąpić do egzaminu, są zobligowani do spełnienia kilku warunków.

Przede wszystkim w terminie do 24 marca 2012r. muszą złożyć wniosek skierowany do Dyrektora Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury o dopuszczenie do egzaminu.

Jednak nie każdy może taki wniosek złożyć – tą możliwość mają tylko referendarze sądowi i asystenci sędziów, którzy spełniają szereg kryteriów stawianych przez ustawodawcę.

1) Referendarz sądowy – powinien do wniosku dołączyć zaświadczenie wydane przez prezesa właściwego sądu o przepracowaniu 3 lat na stanowisku asystenta sędziego albo referendarza sądowego.

2) Asystent sędziego – dołącza zaświadczenie wydane przez prezesa właściwego sądu o przepracowaniu 4 lat na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego.

Należy również uiścić niezbędną opłatę w wysokości 1. 125 zł. Sumę tą trzeba przelać na rachunek bankowy KSSiP, prowadzony przez Narodowy Bank Polski, Oddział w Krakowie na numer: 62 1010 1270 0051 7713 1200 0000.

Gdzie złożyć dokumenty?

Niezbędne dokumenty można złożyć osobiście w Krakowie w siedzibie KSSiP, ul. Przy Rondzie 5. Tutaj, w pokoju 318 w godzinach od 8 -16 można składać swoje zgłoszenia.

Jeśli kandydat woli wysłać dokumenty pocztą, powinien kopertę zaadresować następująco:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Ul. Przy Rondzie 5
31 -547 Kraków
Z dopiskiem „Egzamin sędziowski”


Terminy egzaminów

1) 24 kwietnia 2012 r.

Tego dnia kandydaci, których podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, rozpoczynają egzamin sędziowski. Pisemnie weryfikowana będzie wiedza asystentów sędziów i referendarzy sędziowskich z zakresu prawa karnego.

2) 26 kwietnia 2012 r.

Kolejna część egzaminu, również pisemna – tym razem z prawa cywilnego.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat egzaminów sędziowskich można uzyskać na stronie głównej Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury: kssip.gov.pl.