28 września 2019 r. odbędzie się egzamin wstępny na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Zgłosiło się o tysiąc kandydatów mniej niż w 2018 r.
Egzaminy rozpoczną się w całym kraju o godz. 11 i potrwają 150 minut. Zdający z udokumentowaną niepełnosprawnością (prócz kandydatów na aplikację komorniczą) mogą wnioskować o wydłużenie czasu o połowę, tj. o dodatkowe 75 minut, a także o udzielenie zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych. Egzamin składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru z trzema proponowanymi odpowiedziami. By zdać, trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 100 pytań.
Do poniedziałku wyznaczone zostały 53 komisje w 21 miastach. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, na dzień 16 sierpnia, czyli 2 dni po upływie terminu zgłoszeń, chętnych do przystąpienia było ok. 6,1 tys. osób, w tym ok. 2,1 tys. na aplikację adwokacką, ok. 3,3 tys. na aplikację radcowską, ok. 530 na aplikację notarialną i ok. 130 na aplikację komorniczą. Liczby te mogą ulec zmianie, gdyż część zgłoszeń została wysłana pocztą. Pamiętać też jednak należy, że nie wszyscy z dopuszczonych do egzaminu faktycznie do niego podejdą.
Przykładowo w 2018 r. dopuszczone zostały łącznie 7192 osoby, a przystąpiło jedynie 6937, w tym na aplikację adwokacką przystąpiło 2488 z 2583 dopuszczonych (zdało 1360, tj. 54,7 proc.), a na aplikację radcowską – 3674 z 3805 dopuszczonych (zdało 1906 osób, tj. 51,9 proc.).
Doktor Karol Pachnik, adwokat zasiadający w Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich stołecznej Okręgowej Rady Adwokackiej, spadającą liczbę chętnych na aplikację tłumaczy przede wszystkim niżem demograficznym, przekładającym się na mniejszą liczbę studiujących prawo.
– Ponadto zdawalność egzaminu wstępnego jest wysoka, więc nie ma kumulacji osób z poprzednich lat, które próbują ponownie. Prowadzi to jednak do nasycenia rynku, co powoduje mniejsze perspektywy zawodowe i co za tym idzie – spadek zainteresowania tymi profesjami. W ORA Warszawa tylko połowa osób zdających egzamin końcowy wpisuje się na listę adwokatów wykonujących zawód – dodaje prawnik.
Według oficjalnych rejestrów prowadzonych przez samorządy prawnicze, w Polsce jest obecnie prawie 19 tys. wykonujących zawód adwokatów i ponad 36 tys. radców prawnych. Komorników działa w naszym kraju nieco ponad 1,7 tys., a notariuszy – ponad 3,5 tys.
6100 tyle osób zadeklarowało w tym roku chęć przystąpienia do egzaminu wstępnego na jedną z czterech aplikacji