W tym roku egzamin adwokacki z pozytywnym wynikiem ukończyły 1822 osoby, co stanowi 84 proc. z 2177 osób, które przystąpiły do egzaminu.

Jak informuje Adwokatura Polska, najlepiej wypadli aplikanci z izby w Lublinie (97 procent), Białymstoku (94 procent), Łodzi (91 procent) i Kielcach (90 procent), a najgorszy wynik przypadł zdającym w Poznaniu (78 proc.), Gdańsku (81 proc.) Warszawie i Rzeszowie (po 82 proc.)

Według informacji ministerstwa sprawiedliwości, na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (165 ocen niedostatecznych, tj. ok. 34% wszystkich ocen niedostatecznych), a następnie z prawa karnego (122 oceny niedostateczne - ok. 25%) i prawa gospodarczego (111 ocen niedostatecznych - ok. 23%). Aplikanci najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadania z zakresu prawa administracyjnego (67 ocen niedostatecznych - ok. 14%) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (25 ocen niedostatecznych - ok. 5%). Sprawdź wstępne wyniki

Najwięcej adwokatów przybędzie w izbie warszawskiej - 670, najmniej w Szczecinie - 47.

Tegoroczny wynik egzaminu adwokackiego jest nieznacznie lepszy od ubiegłorocznego. Przystąpiło jednak do niego mniej osób - w 2017 roku zdających było 2592.