W perspektywie budżetowej 2014–2020 na instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego zarezerwowano 672 mln zł. Pieniądze oferowane są w ramach inicjatywy Jeremie 2, która jest kontynuacją programu JEREMIE funkcjonującego w latach 2007–2013. Kwota, którą będą miały do dyspozycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby dopiero planujące rozpocząć działalność gospodarczą, wzrosła ponad trzykrotnie. Wartość pożyczek uzyskanych dzięki tej puli kapitału może być jednak istotnie wyższa niż 672 mln zł. Środki, które zostaną przez przedsiębiorców pożyczone i zwrócone, będą mogły być wykorzystane ponownie.

Tak jak w każdym innym województwie z instrumentów finansowych stworzonych z wykorzystaniem unijnych pieniędzy przedsiębiorcy skorzystają, składając wnioski u pośredników finansowych, z którymi BGK podpisze stosowane umowy. Dotychczas bank porozumiał się z pięcioma pośrednikami, ale ich liczba będzie się w najbliższym czasie zwiększać. W poprzedniej perspektywie budżetowej sieć liczyła w województwie łódzkim trzynaście podmiotów.

Już kolejny raz umowę z BGK podpisała Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. To jeden z najbardziej doświadczonych pośredników na terenie województwa – w latach 2007-2013 w ramach dziewięciu umów z BGK przeznaczył na wsparcie 700 firm 150 mln zł. Obecne porozumienie opiewa na 39 mln zł.

Drugim pośrednikiem jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, które także rozdzielało środki w poprzedniej perspektywie budżetowej (działało wówczas pod nazwą Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości). KSWP podpisało z BGK umowę na 27 mln zł.

Dotychczas uruchomione zostały cztery instrumenty finansowe. Dla firm dopiero zaczynających działalność przeznaczona jest mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa. Po maksymalnie 70 tys. zł mogą sięgnąć przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalny okres spłaty wynosi trzy lata. Kapitał może być przeznaczony na rozpoczęcie działalności, jej rozszerzenie, wzmocnienie pozycji na rynku lub ekspansję firmy na nowe rynki. Zgodnie z nazwą pożyczką można sfinansować zarówno wydatki inwestycyjne na przykład nowe maszyny, jak i zwiększyć dzięki niej kapitał obrotowy, kupując materiały lub usługi niezbędne do produkcji.

Siostrzanym produktem jest pożyczka inwestycyjno-obrotowa, przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm. W tym przypadku przedsiębiorcy będą mogli pozyskać do 500 tys. zł nawet na 10 lat. Jednak jeśli kapitał zostanie przeznaczony na środki obrotowe, pieniądze trzeba będzie zwrócić po maksymalnie trzech latach.

Dopełnieniem oferty pożyczkowej dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego jest pożyczka inwestycyjna. W jej ramach firmy mogą pozyskać od 300 tys. zł. Maksymalną wysokość pożyczki określają poszczególni pośrednicy – na przykład KSWP zastrzega, że nie powinna przekroczyć 3 mln zł. Okres kredytowania określony został na nie więcej niż 10 lat. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać środki na rozbudowę firmy, wyposażenie jej w nowe maszyny, linie technologiczne, a także zakup nowych technologii, patentów i licencji umożliwiających wytwarzanie nowych produktów lub świadczenie nowych usług.

Cechą wspólną wszystkich rodzajów pożyczek jest brak opłat i prowizji. Jedynym kosztem dla przedsiębiorcy są odsetki, które ustalone zostały na 2,83 proc. rocznie. To poziom podstawowy, ale większość kapitału zostanie rozdysponowana na zasadach preferencyjnych, z oprocentowaniem niższym niż 2 proc. Jednak w tej wersji pożyczki będą traktowane jako pomoc de minimis. Związane są z tym pewne ograniczenia – wynikające na przykład z limitu pomocy de minimis dla pojedynczych przedsiębiorstw (z reguły 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat) czy wykluczenie niektórych branż (np. rolnictwa czy rybołówstwa). Bez względu na wysokość oprocentowania w wydatkowaniu środków obowiązuje jeszcze kilka ograniczeń. Na przykład tylko 10 proc. pożyczki może być wydane na zakup nieruchomości.

W przypadku każdej z pożyczek możliwe jest też zawieszenie jej spłaty, maksymalnie na sześć miesięcy.

Unijny kapitał jest także dostępny dla osób pozostających bez pracy. Bezrobotni, osoby poszukujące pracy lub bierne zawodowo będą mogły pożyczyć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podstawowy warunek – ukończenie 29. roku życia. Parametry tego instrumentu finansowego zostaną opublikowane na początku października.

Pośrednicy finansowi działający na terenie województwa łódzkiego

● Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (www.larr.pl)

● Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (www.kswp.org.pl)

● konsorcjum w składzie ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.

● konsorcjum w składzie Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

● Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stroniewww.rpo.bgk.pl