W czerwcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 103,2 z 95,4 w maju - podał Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu 2020 roku wskaźnik był na poziomie 62,7.

W I kw. 2021 r. liczba turystów korzystających z bazy noclegowej spadła o 71,9 proc. r/r

W I kw. 2021 r. liczba turystów korzystających z bazy noclegowej spadła o 71,9 proc. w ujęciu rocznym. O 72,8 proc. spadła również liczba udzielanych noclegów, zaś o 87,9 proc. liczba turystów zagranicznych - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

W komunikacie GUS przypomniano, że w początku 2021 r. w Polsce nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące działalności turystycznych obiektów noclegowych, wprowadzone od połowy marca 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Zakres tych ograniczeń był zmieniany w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

"W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. w porównaniu z I kwartałem 2020 r. odnotowano spadek ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej o 71,9 proc. oraz liczby udzielonych noclegów o 72,8 proc." - podał GUS. Jak dodano, "jednocześnie zanotowano spadek liczby turystów zagranicznych o 87,9 proc.".

W I kw. tego roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się łącznie 1,6 mln turystów. Udzielono im 4 mln noclegów - wynika z danych GUS.

Urząd zauważył, że spadek liczby turystów i udzielonych noclegów w porównaniu z analogicznymi okresami ub. roku wystąpił we wszystkich miesiącach, ale największy odnotowano w styczniu - odpowiednio o 90,7 proc. i 88,2 proc. W lutym spadek r/r wyniósł 70,7 proc., w marcu zaś 26 proc. w uj. rocznym. Liczba noclegów była zaś odpowiednio mniejsza o 74,4 proc. i 31,9 proc.

Osoby korzystające w I kw. z bazy noclegowej najchętniej wybierały pobyt w hotelach (1,1 mln turystów). Jak odnotował GUS, w porównaniu z I kw. 2020 r. było ich mniej o 71 proc. (2,8 mln). "Wśród pozostałych rodzajów turystycznych obiektów noclegowych najwięcej korzystających odnotowano w innych obiektach hotelowych (134,7 tys. osób), ośrodkach wczasowych (44 tys.), pokojach gościnnych (42,5 tys.) oraz w hostelach (40,7 tys.)" - czytamy w komunikacie Urzędu.

Najwięcej turystów przebywało w obiektach noclegowych zlokalizowanych w woj. mazowieckim (234 tys.), małopolskim (222,9 tys.) i dolnośląskim (199,1 tys.). W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, było ich mniej odpowiednio o 73,5 proc., 77,6 proc. i 71,2 proc.

W I kw. 2021 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 13,1 proc. i był niższy w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. o 17,8 pkt. proc. Jak dodał GUS, w najmniejszym stopniu miejsca noclegowe były wykorzystane w styczniu tego roku (8,4 proc.), a w kolejnych miesiącach kwartału stopień wykorzystania miejsc zwiększył się niemal dwukrotnie.

Spadki liczby turystów odnotowano w porównaniu z I kw. 2020 r. we wszystkich województwach. Najmniejszy spadek dotknął województwo lubuskie (o 54 proc.), największy zaś - woj. warmińsko-mazurskie (o 82 proc.), gdzie na przełomie lutego i marca ze względu na wysokie wskaźniki zachorowań na COVID-19 został ogłoszony regionalny lockdown - czytamy w komunikacie Urzędu.

Największy spadek liczby turystów odnotowały w I kw. tego roku ośrodki kolonijne (95 proc.), schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, pola biwakowe i zakłady uzdrowiskowe (wszystkie po ponad 80 proc.) - dodał GUS.

Turyści zagraniczni stanowili 7,9 proc. (123 tys. osób) wszystkich korzystających z noclegów. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r., ich liczba zmalała ośmiokrotnie - zauważył Główny Urząd Statystyczny.

Turyści zagraniczni skorzystali z 442,7 tys. noclegów, czyli o 83,3 proc. mniej, niż rok wcześniej. Niemal 80 proc. z nich nocowało w hotelach. Najwięcej turystów zagranicznych stanowiły osoby z Ukrainy (25,8 tys.), a także z Niemiec (20,8 tys.) - podano.