Choć blisko 40 proc. badanych firm turystycznych spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w nadchodzącym półroczu - to jednocześnie 53 proc. badanych przewiduje, że w czasie wakacji może dojść do upadków firm turystycznych, a 70 proc. podchodzi ostrożniej do planowania ofert w związku z upadkami i niewypłacalnością firm turystycznych w ubiegłych latach - wynika z 26. edycji Raportu Biura Informacji Gospodarczej.

O tym, że optymizm przedstawicieli branży turystycznej jest umiarkowany świadczy fakt, że oprócz 53 proc. ankietowanych, którzy spodziewają się upadków firm turystycznych w czasie wakacji kolejnych 56 proc. wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Jednocześnie nieco ponad jedna trzecia firm z branży turystycznej odczuła poprawę sytuacji gospodarczej. W efekcie 44 proc. firm zdecydowało się na rozbudowę i modernizację obiektów. Drugim najczęściej podejmowanym działaniem było zwiększenie wydatków na reklamę, promocję oraz marketing. Respondenci, którzy deklarowali chęć zwiększenia nakładów na ten cel stanowili 29 proc. wszystkich badanych. - Inwestycje wśród firm, które odczuły poprawę gospodarczą to dobry sygnał. Oznacza bowiem, że ich właściciele chcą rozwijać biznes i starają się korzystać z szans jakie się przed nimi otwierają - podkreślił Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Z Raportu BIG wynika, że branża turystyczna z umiarkowanym optymizmem wchodzi w drugą połowę roku. Obecnie 39 proc. badanych spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w ich firmach w nadchodzącym półroczu. Natomiast 36 proc. twierdzi, że ich sytuacja nie zmieni się, a 16 proc, że się pogorszy. Jednocześnie prawie 70 proc. firm ostrożniej podchodzi do planowania ofert w związku z upadkami i niewypłacalnością firm z branży turystycznej w ubiegłych latach. Połowa z nich sprawdza wiarygodność finansową partnerów biznesowych. - Odpowiedzi respondentów sugerują, że dość ostrożnie podchodzą oni do informacji o trendzie wzrostowym w gospodarce - ocenił Marcin Ledworowski, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Prawie połowa respondentów twierdzi, że w obecnej sytuacji związanej z trudnościami finansowymi wiele firm turystycznych podejmuje jednocześnie działania dotyczące sprawdzania wiarygodności finansowej partnerów, ostrożniejszego planowania ofert oraz nie sprzedawania ofert poniżej progu rentowności. Wciąż jednak jedna dziesiąta firm sprzedaje swoje produkty poniżej progu rentowności.

Oprac. AB na podstawie materiałów prasowych