W kwestiach bezpieczeństwa i komfortu podróżnych zawsze można coś usprawnić i poprawić – dlatego Parlament Europejski podjął decyzję o pracach nad zapewnieniem komfortu i większego bezpieczeństwa europejskim turystom.
Pochylając się nad prawami pasażerów linii lotniczych, europalamentarzyści chcą wymusić na europejskich przewoźnikach lepszą informację pasażerów o odwołanych lub opóźnionych odlotach samolotów. Inna ważną kwestią jest poprawienie sposobu rozpatrywania skarg i reklamacji pasażerskich oraz zasad przewozu bagażu podręcznego na pokładach europejskich samolotów.

Turystyka

Turystyka

źródło: ShutterStock

W kwestii bezpieczeństwa pasażerów bardzo istotną zasadą, której ma zamiar przyjrzeć się Bruksela, jest kwestia czasu pracy pilotów. W ostatnim czasie światowe agencje informacyjne podawały informacje o przemęczonych pilotach, którzy zasypiali za sterami samolotów. Nowe zasady pracy personelu latającego mają zmienić maksymalny czas pracy pilotów, co zapewni większe bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort pracy samych pilotów.

Parlament Europejski chce również doprowadzić do ułatwienia dostępu wszystkim europejskim operatorom do infrastruktury kolejowej, co pozwoli na stworzenie do roku 2019 kompletnego i co najważniejsze, konkurencyjnego rynku kolejowego w Europie.