Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wydał dekret, który rozszerza strefę ruchu bezwizowego w obwodach brzeskim i grodzieńskim przy granicy z Polską - poinformowała w środę służba prasowa głowy państwa.

Istniejące wcześniej dwie strefy bezwizowe – wokół Grodna i wokół Brześcia - zostały połączone w strefę „Brześć-Grodno”. W obwodzie grodzieńskim do ruchu bezwizowego włączono pięć dodatkowych rejonów – berestowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki i szczuczyński.

Nowy dekret Łukaszenki wejdzie w życie po trzech miesiącach od oficjalnej publikacji i zastąpi dokument z grudnia 2017 r. – podała w środę agencja BiełTA.

Na obszarze strefy bezwizowej obywatele 73 państw (w tym Polski) będą mogli przebywać do 15 dób. Do dotychczasowych 12 przejść na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, objętych ruchem bezwizowym, dodano jeszcze dwie – w Bieniakoniach (Soleczniki-Litwa) i Berestowicy (Bobrowniki-Polska).

Rozszerzenie ruchu bezwizowego ma sprzyjać rozwojowi turystyki na Białorusi.

Ruch bezwizowy w obwodach grodzieńskim i brzeskim jest możliwy po uzyskaniu specjalnej przepustki za pośrednictwem białoruskiej firmy turystycznej.

Oprócz "lądowego” ruchu bezwizowego na zachodzie kraju, na całej Białorusi obcokrajowcy mają możliwość pobytu bez wiz do 30 dni, pod warunkiem przekroczenia granicy na lotnisku międzynarodowym w Mińsku.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)