Stare Miasto

Gdańska starówka to miejsce pełnie ciekawych obiektów. Zobaczyć tam można m.in. wspaniałe świątynie: najstarszy w Gdańsku kościół św. Katarzyny, kościół św. Jakuba, św. Bartłomieja czy św. Brygidy.

Na uwagę zasługuje także Ratusz Staromiejski  powstały w XVI wieku. Przez wiele lat pełnił centrum życia kulturalnego, politycznego i gospodarczego miasta. Obecnie stanowi siedzibę Nadbałtyckiego Centrum Kultury. W jego wnętrzu można podziwiać zachowany renesansowo-barokowy portal z piaskowca o licznych złoceniach czy Gabinet Burmistrza wyposażony w sprzęty z VIII wieku.

Warte zobaczenia są również Wielki Młyn oraz Mały Młyn. Pierwszy z nich stanowi dzieło Krzyżaków z 1350 roku. Używano go aż do czasów II wojny światowej. Drugi powstał około 1400 roku. Ta gotycka budowla pełniła funkcję spichlerza magazynującego zboże przeznaczone do przemiału w Wielkim Młynie.

Ratusz Głównego Miasta

Budowla sięga swoją historią jeszcze czasów średniowiecza, w 1308 został zniszczony przez Krzyżaków, a potem poddawany szeregowi przekształceń – m.in. w XIV, gdy przybrał styl renesansowy. Na iglicy jego wieży umieszczony został pomnik Zygmunta II Augusta. Najważniejsze pomieszczenie Ratusza to Wielka Sala Rady, której sufit zdobi kilkadziesiąt obrazów autorstwa Izaaka van den Blocka oraz neogotycka Wielka Sala Wety. Ratusz stanowi obecnie siedzibę Muzeum Historycznego Miasta Gdańska - więcej informacji można znaleźć na stronie muzeum >>>.

Żuraw – oddział Narodowego Muzeum Morskiego

Gdański Żuraw to najlepiej zachowany obiekt przeładunkowy w Europie. Jest obiektem unikatowym także ze względu na aspekt architektoniczny. Mechanizm dźwigowy skrywa w pokaźnych ceglanych basztach o stylu gotyckim. Obecnie w budynku mieści się oddział Narodowego Muzeum Morskiego popularyzującego szeroko rozumianą „wiedzę morską” oraz chroniącego „morskie dziedzictwo” – zabytki związane ze szkutnictwem, okrętownictwem, żeglugą rzeczną i morską, rybołówstwem czy  żeglarstwem. Informacji na temat aktualnych wystaw warto szukać TUTAJ>>>.

Ulica Długa i Długi Targ

Razem tworzyły Trakt Królewski, który otwierała  Złota Brama a zamykała –Zielona Brama, czyli największa, XVI – wieczna brama miejska Gdańska w stylu niderlandzkim. Zanim Ulica Długa i Długi Targ się miejscem królewskich parad, pełniły funkcję traktatu kupieckiego, a otaczające ich kamienice zamieszkiwali najzamożniejsi gdańszczanie. Spacerując tą ulicą warto zwrócić uwagę na Fontannę Neptuna – jej pierwsza wersja powstała w 1549, potem była podawana licznym renowacjom, które nadały jej dzisiejszy, imponujący wygląd. Ciekawym obiektem jest również Dwór Artusa wzniesiony przez elitarne Bractwo św. Jerzego w latach 1348-1350. Początkowo pełniło rolę ich siedziby, potem miejsca rozpraw sądowych aż w końcu giełdy. Obecnie jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Dzisiejszy wygląd budowli to wynik częściowej rekonstrukcji, ale można tam zobaczyć również zachowane zabytki. Dwór poza funkcją muzealną pełni też funkcję recepcyjną - przed odwiedzeniem warto sprawdzić jego dostępność na stronie muzeum >>>.

Bazylika Mariacka

Swoją historią sięga aż XIII wieku – wtedy na jego miejscu stał prawdopodobnie mniejszy, drewniany kościół NMP. Kamień węgielny pod budowę obecnej świątyni położono 25 Marca 1343 roku, o czym informuje częściowo zachowany napis nad wejściem do zakrystii. Świątynię budowano etapami przez 159 lat. Jest to budowla monumentalna o kubaturze 155 000 m3 i wysokości 30 metrów. Do wnętrza prowadzi aż siedem bram, a we wspomnianym można podziwiać m.in. dębowy, późnogotycki, główny ołtarz z 1517 roku prezentujący scenę Koronacji Najświętszej Marii Panny, belkę tęczową z grupą Ukrzyżowania, którą wykonano w 1517 roku. Przy Zakrystii znajduje się dzieło H. Duringera z Torunia – rekonstrukcja słynnego zegara astronomicznego z lat 1464-1470. Ponadto, na długiej liście słynnych zabytków Bazyliki Mariackiej znajduje się figura Pięknej Madonny Gdańskiej, grupa św. Jerzego z XV w.,rzeźba Salvator Mundi z XVI w., rzeźba Chrystus Ukrzyżowany z kaplicy 11 tys. Dziewic, baptysterium oraz pochodzące z kościoła św. Jana ambona i prospekt organowy z zbudowanym w latach 80. instrumentem. Poza tym jej wyposażenie stanowią inne liczne ołtarze np. ołtarz św. Doroty, ołtarz św. Barbary, ołtarz św. Jakuba, ołtarz św. Jadwigi i inne. Informacje dla turystów znajdziesz TUTAJ>>.

Archikatedra oliwska

Monumentalna bazylika o 107 metrach długości powstawała na przełomie wieków, czego śladów łatwo doszukać się w mieszance stylów architektonicznych, jakie reprezentuje. Słynie przede wszystkim z zabytkowych rokokowych organów – powstały w latach 1763-88. Składają się z 7876 piszczałek wykonanych z drewna dębowego, jodłowego, sosnowego i z cyny. W świątyni zobaczyć można także 23 ołtarze o wysokiej wartości artystycznej oraz grobowiec książąt gdańskich. Planując wizytę warto zajrzeć na stronę internetową katedry >>>

Muzeum II Wojny Światowej

Przedstawia historię II wojny światowej w niepowtarzalny sposób. Ukazuje brutalny charakter niemieckiej okupacji oraz sojuszu III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim. Zebrane tam eksponaty wraz z prezentacjami multimedialnymi pozwalają odwiedzającym na podróż w czasie i nie tylko dogłębniejsze poznanie dziejów historii, ale m.in. uzmysłowienie sobie warunków egzystencji w kraju, gdzie toczy się wojna. W zbiorach Muzeum znajduje się obecnie ponad 40 tys. obiektów. Więcej na temat zwiedzania >>>

Europejskie Centrum Solidarności

Instytucja przedstawia ideały oraz historię Solidarności oraz kultywuje pamięć o niej jako „pokojowej rewolucji”. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania technologiczne. Zwiedzający obejrzą eksponaty historyczne, mają także dostęp do projekcji przestrzennych i elektronicznych, gdzie zgromadzone zostały fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria czy wycinki prasowe. Więcej na temat zwiedzania >>>