O 8,5 proc. wzrosła liczba turystów korzystających z bazy noclegowej w pierwszym kwartale tego roku, a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 6 proc. - poinformował w poniedziałkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4 proc. oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 2,3 proc.

Jak podaje GUS w pierwszym kwartale 2017 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 5,9 mln turystów, którym udzielono 14,6 mln noclegów. W analogicznym okresie roku ubiegłego z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,4 mln osób i udzielono im 13,8 mln noclegów.

W obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) w pierwszym kwartale tego roku udzielono 9,3 mln noclegów (najwięcej w hotelach – 7,8 mln), zaś w pozostałych obiektach 5,3 mln (najwięcej w zakładach uzdrowiskowych – 2,2 mln i ośrodkach wczasowych – 0,9 mln).

Udział noclegów udzielonych turystom krajowym w ogólnej liczbie udzielonych noclegów wyniósł 80,8 proc., przy czym w obiektach hotelowych wynosił on 74,5 proc., a w pozostałych obiektach niehotelowych 91,7 proc.

Turyści zagraniczni najchętniej zatrzymywali się w obiektach hotelowych, na które przypadło 84,3 proc. wszystkich noclegów im udzielonych.