Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i rozwoju oraz Maciej Wroński, przedstawiciel przewoźników o konflikcie z Rosją.