W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym wiele mówi się o konieczności wymiany letnich opon. Czy jest to prawny obowiązek, za którego niespełnienie policjant może wystawić mandat?

Nie. Polskie prawo nie nakłada na kierowców obowiązku wyposażania pojazdów w opony zimowe o odpowiedniej porze roku. Decyzję w tym zakresie podejmuje za każdym razem użytkownik pojazdu. Można jednak wskazać sytuację, w której zaniechanie wymiany opon na zimowe będzie pociągało za sobą konsekwencje prawne. Na kierującym pojazd ciąży zawsze obowiązek wyposażenia i utrzymania pojazdu uczestniczącego w ruchu w takim stanie, aby nie zagrażało to bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu oraz zapewniało łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania i hamowania. Brak odpowiedniego do pory roku ogumienia może być jednym z czynników niezachowania ostrożności w razie wypadku drogowego. W niektórych sytuacjach może więc skutkować przypisaniem winy i odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego.

Trzeba pamiętać, że regulacje pozostawiające kierowcy decyzję o wymianie opon na zimowe nie są w europie zasadą. Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić, czy kraj, do którego się wybieramy lub przez który będziemy przejeżdżali, nie wprowadził w danym czasie ustawowego obowiązku wymiany opon na zimowe.

Autor: Damian Michalczuk

Porady i przepisy ważne dla przyszłych i obecnych kierowców znajdziesz w cyklu dodatków do Dziennika Gazety Prawnej. W poniedziałek 7 listopada: Testy na prawo jazdy – poradnik i płyta CD, we wtorek: Kodeks drogowy, w środę: Skrzyżowania. Trudne sytuacje na drodze

Czy dostanę prawo jazdy po unieważnionym egzaminie

Złożyłem skargę na sposób przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy. Z rozmowy z instruktorem wywnioskowałem, że mam bardzo duże szanse na jego unieważnienie. Czy w razie przyznania mi racji zostanie zmieniony wynik egzaminu na pozytywny?

Nie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania okaże się, że egzamin został przeprowadzony błędnie, korzyścią dla kursanta będzie jedynie to, że za powtórkowy egzamin płaci WORD. Kandydat na kierowcę może na nim po raz kolejny udowodnić, że potrafi prowadzić pojazd i zna zasady ruchu drogowego.
Każda osoba, która przystąpiła do egzaminu na prawo jazdy, może zgłosić zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny. Skargę wraz z uzasadnieniem składa się do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym został przeprowadzony egzamin. Marszałek województwa ma prawo kontrolować dokumentację i działalność związaną z egzaminowaniem
kandydatów na kierowców, a także unieważnić egzamin państwowy, który był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, o ile ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

Podstawa prawna
Art. 67 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 68 i 72 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.).

Autor: Damian Michalczuk

Porady i przepisy ważne dla przyszłych i obecnych kierowców znajdziesz w cyklu dodatków do Dziennika Gazety Prawnej. W poniedziałek 7 listopada: Testy na prawo jazdy – poradnik i płyta CD, we wtorek: Kodeks drogowy, w środę: Skrzyżowania. Trudne sytuacje na drodze

Zmotoryzowani Polacy nie mają łatwego życia

Liczba zmian w przepisach mających bezpośredni wpływ na kierowców jest trudna do ogarnięcia. Przypomnijmy: w 2013 roku pojawiły się nowe egzaminy na prawo jazdy, a testy teoretyczne przybrały zupełnie nową formułę. W ubiegłym roku zmieniły się zasady przewożenia dzieci w fotelikach. 18 maja 2015 r. w życie weszły przepisy zaostrzające kary m.in. dla kierowców jeżdżących na podwójnym gazie i rażąco przekraczających prędkość. Jeśli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy o ponad 50 km/h prędkość powyżej obowiązującego limitu, policja już w trakcie kontroli zabiera mu prawo jazdy na 3 miesiące. Ostatnio w tej sprawie głos zabrał trybunał Konstytucyjny, którego orzeczenie omawiamy.

To jednak nie koniec zmian. Kolejna partia właśnie weszła w życie – np. przepisy dotyczące możliwości montażu blokady alkoholowej w samochodzie. Inne czekają na ogłoszenie lub są w trakcie opracowywania przez rząd. Niektóre z nich mają charakter propozycji, nad którymi pochylają się ministerialni urzędnicy. Nie wiadomo więc, które zmiany wejdą w życie, a które zakończą swoją „karierę” na etapie uzgodnień. Nowych pomysłów jest sporo – np. wraca dyskusja o rygorystycznym okresie próbnym dla świeżo upieczonych kierowców. Pojawiają się z ministerstw następujące propozycje: zmiany sposobu naliczania punktów karnych (MSWiA), modyfikacja procedury mandatowej zakładająca brak możliwości nieprzyjęcia mandatu podczas kontroli drogowej.

Do konsultacji międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń.

Zdaniem resortu obowiązujące teraz przepisy nie pozwalają na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw drogowych, a czasem stanowią wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki.

Na tym samym etapie są zmiany w przepisach dla kierowców, jakie opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które proponuje m.in. rezygnację z wyższego limitu dopuszczalnej prędkości (60 km/h), z jaką można się poruszać nocą w obszarze zabudowanym. Resort planuje wprowadzenie nowych znaków oraz sekundników na sygnalizatorach odmierzających czas do zmiany świateł.

Niezależnie od tego, jak oceniane są pomysły zmian, cel od zawsze jest niezmienny – zredukować liczbę ofiar drogowych i poprawić bezpieczeństwo.
Rządowy dokument „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020” zakłada m.in. osiągnięcie w 2020 roku celu: nie więcej niż 2 tys. ofiar śmiertelnych i 6900 ciężko rannych.

Droga do tego jest długa. Jak wynika z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (działa przy resorcie infrastruktury), na koniec 2015 roku na naszych jezdniach odnotowano ponad 2,9 tys. zabitych i 11,2 tys. ciężko rannych. W ostatnich latach nastąpiła spora poprawa tragicznych statystyk. Jeszcze w 2007 roku ofiar śmiertelnych było prawie 5,6 tys., a ciężko rannych – ponad 16 tys.

Należy pamiętać, że w grę wchodzi nie tylko bezpieczeństwo ludzi, ale i pieniądze. W 2014 roku koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na 48,6 mld zł. Koszty wypadków drogowych wyniosły 34,8 mld zł, a kolizji – 13,8 mld zł.

Autorzy: Piotr Szymaniak, Tomasz Żółciak

Porady i przepisy ważne dla przyszłych i obecnych kierowców znajdziesz w cyklu dodatków do Dziennika Gazety Prawnej.

W poniedziałek 7 listopada z Dziennikiem Gazetą Prawną:

Testy na prawo jazdy: poradnik + płyta CD

Pytania z oficjalnej bazy egzaminacyjnej – obowiązujące na egzaminie państwowym
Najnowsze testy na prawo jazdy kategorii A, B, C, D, T
Porady dla przyszłych kierowców – jak zrobić prawo jazdy i być dobrym kierowcą

We wtorek 8 listopada

Kodeks drogowy - Zmiany w przepisach:

Co zmienia się w przepisach
Taryfikator mandatów i punkty karne
Porady eksperta, jak prawidłowo stosować trudne przepisy
Ustawa – Prawo o ruchu drogowym

W środę 9 listopada:

Skrzyżowania - Trudne sytuacje na drodze:

Jak przejeżdżać przez trudne skrzyżowania
Znaki i sygnały ustalające pierwszeństwo na skrzyżowaniu
Kiedy pierwszeństwo ma pieszy, rower, tramwaj

Płyta i książki dostępne w punktach sprzedaży i w prenumeracie Premium.