W tym roku powinna zapaść decyzja dotycząca finansowania inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - przekazał PAP prezes spółki CPK Mikołaj Wild. 2023 r. powinien również przynieść rozstrzygnięcia w sprawie partnerstwa finansowego dla komercyjnej, lotniskowej części projektu - dodał.

"W ciągu najbliższego roku zapaść powinny istotne decyzje dotyczące finansowania inwestycji CPK. Finansowanie pierwszego etapu inwestycji, zostało określone w Programie Wieloletnim uchwalonym przez Radę Ministrów dla okresu 2020-2023" - przekazał Wild.

Przypomniał, że jego wysokość to 12,8 mld zł ze skarbowych papierów wartościowych, źródeł komercyjnych i środków z UE.

"Zakładamy, że w tym roku dojdzie do sfinalizowania prac nad drugim etapem Programu Wieloletniego, dzięki któremu CPK otrzyma źródła finansowania w dalszym okresie, m.in. na roboty budowlane" - wskazał prezes spółki CPK.

Finansowanie części komercyjnej

W ocenie Wilda ten rok powinien też przynieść rozstrzygnięcia w sprawie partnerstwa finansowego dla komercyjnej, lotniskowej części projektu. "Zakładamy, że 60 proc. finansowania pozyskamy z długu, czyli np. obligacji lub kredytu konsorcjum banków. 40 proc., które planujemy pozyskać od inwestorów obejmujących udziały w spółce zarządzającej nowym portem lotniczym. Tę pulę planujemy podzielić w proporcjach: 51 proc. dla Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz 49 proc. dla inwestorów branżowych i finansowych" - wyjaśnił.

Jak dodał, do roli prywatnego udziałowca spółki lotniskowej zgłosili się w trwającym postępowaniu m.in. operatorzy lotnisk przesiadkowych z różnych części świata i globalne fundusze inwestycyjne. "Do połowy 2023 r. planujemy mieć krótką listę inwestorów i strukturę właścicielską określoną na tyle, żeby możliwe było podpisanie pierwszych umów inwestycyjnych" - przekazał.

Roboty przygotowawcze i decyzja środowiskowa

W tym roku spółka spodziewamy się uzyskać decyzję środowiskową dla lotniska wraz z węzłem kolejowo-drogowym. "Procedura rozpatrywania wniosku o decyzję środowiskową toczy się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Po zakończeniu tego etapu planujemy niezwłocznie wystąpić do wojewody mazowieckiego o decyzję lokalizacyjną" - wskazał Wild.

Także w 2023 r. powinny ruszyć pierwsze przygotowawcze roboty budowlane pod nowe lotnisko. "Chodzi o rozbiórki, wycinki, niwelację terenu, budowę obiektów tymczasowych i inne prace niewymagające projektu architektoniczno-budowlanego. Ten etap może rozpocząć się nawet w pierwszej połowie 2023 r." - ocenił Wild.

Szef CPK przekazał, że w tym roku planowane jest uruchomienie procesu dobrowolnego wykupu nieruchomości pod inwestycje kolejowe. Zaznaczył, że o szczegółach spółka będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wild zapowiedział, że ma być też kontynuowany Program Dobrowolnych Nabyć dla węzła CPK (m.in. drogi, lotnisko). Dotychczas zgłosiło się do niego ponad 700 właścicieli nieruchomości. Ponad 1750 hektarów objętych jest etapem wykonywania operatów szacunkowych, składania ofert, negocjacji, podpisywania protokołów uzgodnień i zawierania umów.

Inwestycje drogowe i kolejowe

Rok 2023 to także rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych przy budowie 4-kilometrowego tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. "Absolutnym priorytetem pozostaje dla nas odcinek Warszawa – Łódź (wraz z kolejowym węzłem CPK), a także jego przedłużenie Łódź – Wrocław. Dla tych inwestycji mamy już skonsultowane i wybrane warianty inwestorskie" - przypomniał. Jak dodał, w przypadku odcinka Warszawa – Łódź wybrani są już projektanci, spółka czeka na decyzje środowiskowe. Rozpoczęcie przygotowawczych robót budowlanych na odcinku Warszawa-Łódź jest planowane na drugą połowę 2023 r.

"W 2023 r. powinien zostać zamknięty proces włączenia do grupy kapitałowej CPK Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze (PPL), czyli zarządcy m.in. Lotniska Chopina w Warszawie i udziałowca większości polskich portów regionalnych. Dla rynku i dla inwestorów oznaczać to będzie potwierdzenie decyzji o przeniesieniu 100 proc. ruchu cywilnego z Lotniska Chopina do CPK. Konsolidacja CPK i PPL ma być bodźcem dla budowy nowej infrastruktury, zapewniając obu stronom liczne korzyści wynikające m.in. ze wspólnego planowania oraz wzajemnego korzystania z wiedzy i doświadczeń obu podmiotów" - wskazał Wild. Jak dodał, Grupa kapitałowa obejmie przy tym nie tylko PPL, ale również inne spółki wspierające realizację Programu CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mick/