Niestabilna sytuacja społeczno-ekonomiczna, galopująca inflacja, pandemia, a w tle konflikty zbrojne – to nadzwyczajne zjawiska, które mają daleko idący wpływ na każdego pracownika w organizacji. Jak w tak trudnych czasach zapewnić pracownikom komfort, stabilność, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa?

„Obyś żył w ciekawych czasach” – to stare chińskie przysłowie, które w swoim rozumieniu jest przekleństwem, obwieszcza, iż nastał koniec jakiegoś etapu – koniec świata, który jest nam znany.
Dominika Olejniczak- menedżer ds. personalnych Fresh Logistics Polska, Grupa Raben / Fot. materiały prasowe
Przyszło nam żyć w dynamicznych, ale też niespokojnych czasach: kryzys migracyjny, wojna w Syrii, pandemia, wojna w Ukrainie to najbardziej wyraziste z wydarzeń ostatnich lat, które wstrząsnęły całym światem i zrewidowały progresywny pęd ku szeroko rozumianym wzrostom w każdym sektorze ludzkiej działalności.
Wszyscy eksperci zajmujący się zasobami ludzkimi przewidują, iż rynek pracownika będzie ulegał wysyceniu. Przedsiębiorstwa dążą do usprawniania i optymalizacji swoich procesów, stawiając na cyfryzację i wykorzystywanie sztucznej inteligencji, aby uczynić prowadzenie działalności bardziej przewidywalnym i kontrolowalnym.
Na tle powyższych zdarzeń rynek usług logistycznych ma się dobrze. Transport, szczególnie w takich czasach, jest potrzebny. Niemniej rozwija się dzięki pracy ludzkich rąk, a tych od zawsze w sektorze brakuje. Aktualna sytuacja gospodarcza odbija się na pracownikach, gdyż każdy z nas jest osadzony w tej rzeczywistości i każdy dokonuje rewizji swojego życia, stawiając pytania o podstawowe cele i wartości. Wygrywać będą te firmy, które będą potrafiły odpowiednio zaopiekować się dobrostanem swoich pracowników i budować poczucie bezpieczeństwa, którego w obecnym świecie bardzo brakuje.
Fresh Logistics Polska zachowuje się proaktywnie wobec tej niepewnej przyszłości, mocno skupiając się na podwalinie naszego biznesu – Better Every Day. Jesteśmy organizacją leanową i nasze procesy dostosowujemy do ludzi – do naszych partnerów biznesowych, ale przede wszystkim do naszych pracowników. Dążymy do tego, aby zbudować odporną psychicznie organizację, która zdoła stawić czoła wszelkim wymaganiom płynącym z zewnętrznego świata.
Naszym wyzwaniem – liderów i działu HR – jest przede wszystkim utrzymanie cennych zasobów pracowniczych. Funkcjonujemy w czasach szybko następujących przeobrażeń. Zmiana to źródło inspiracji i szansa do wykorzystania nowych możliwości, dlatego promujemy i wspieramy gotowość do zmiany. Stawiamy na zwinność biznesową, elastycznie reagując na pojawiające się potrzeby i wymagania rynku. Przeprowadzamy remodeling struktury organizacyjnej, uszczuplamy procesy, dostosowujemy systemy premiowe, szkolimy ludzi – a wszystko po to, by reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Do wszystkich tych działań mocno angażujemy naszych pracowników, aby czuli się współtwórcami transformacji, by mieli poczucie wywierania wpływu i kreowania przyszłości.
Kluczowa jest dla nas orientacja na ludzi, a więc bycie blisko pracownika, słuchanie jego potrzeb, uwag i pomysłów na zmiany. Ważne jest, aby pracownicy czuli, że organizacja jest skoncentrowana na rozwijaniu kompetencji, pracy zespołowej, promowaniu współpracy, ale też na przyciąganiu talentów spoza organizacji.
Wspieramy w rozwoju naszych liderów, aby potrafili odnaleźć się w chaosie obecnej rzeczywistości i, co najważniejsze, wiedzieli, jak na nią reagować oraz jak sobie z nią radzić. Budujemy kulturę regularnego feedbacku i szeroko rozumianego dialogu pracowniczego opartego na szacunku i zrozumieniu. Pomimo wyzwań napływających z różnych stron przełożeni w naszej organizacji są uważni, autentyczni i blisko swoich ludzi. Istotną kwestią rozwoju umiejętności menedżerskich w tym roku był obszar DOCENIANIA pracownika. Nasi liderzy potrafią zarządzać efektywnością i wydajnością pracowników, budować zespoły w oparciu o ich różnorodność, rozwijać potencjały, ale przede wszystkim zarządzać negatywnymi emocjami, które są nieodłącznymi towarzyszami w sytuacji dużej niepewności.
W dzisiejszych czasach wyzwań jest wiele, ale zaangażowani i oddani pracownicy są siłą każdej organizacji – my stawiamy na ludzi i na naszych liderów. Budujemy organizację opartą na wartościach, dającą gwarancję stabilności i bezpieczeństwa mimo pojawiających się trudności. Doceniamy naszych ludzi, aby czuli się ważnymi członkami naszej społeczności, oraz tworzymy bezpieczne środowisko pracy, w którym z przyjemnością się pracuje.

partner

Fot. materiały prasowe
pdf icon Dodatek TSL - listopad 2022
pobierz plik