Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosiła przetarg na projektowanie drugiej grupy obiektów wpierających lotnisko, w tym parkingów, biur i hoteli, podała spółka.

Do analogicznego postępowania na pierwszą grupę obiektów (m.in. na wieżę kontroli lotów) zgłosiło się 15 firm. Szacowana łączna wartość obu umów ramowych to 500 mln zł.

Wykonawcy, którzy zostaną wybrani w najnowszym przetargu na projektowanie obiektów wspierających (Support Infrastructure Engineering - SIE), wezmą udział w przygotowaniu dokumentacji wielobranżowej dla hoteli, biur, obiektów handlowych, terminali cargo i parkingów wielopoziomowych na terenie Portu Solidarność i Airport City, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego, wyjaśniono.

Pierwszy przetarg, który został ogłoszony w sierpniu, dotyczył projektowania takich obiektów jak wieża kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjne lotniska, budynki służb ratowniczo-gaśniczych, biura służb lotniskowych oraz budynki utrzymania i zarządzania lotniskiem.

"Przetarg ten został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski, z doświadczeniem w projektowaniu obiektów lotniskowych. Tym bardziej spodziewamy się więc dużego zainteresowania drugim przetargiem" - powiedziała lider projektu SIE Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego, cytowana w komunikacie.

Podstawowym przedmiotem drugiej części zamówienia na tzw. obiekty wspierające (SIE) są prace i usługi związane z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych oraz budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych, wynika z materiału.

Maksymalna wartość udzielanych zamówień w ramach tej umowy ramowej to 250 mln zł. Termin składania ofert upływa 14 listopada tego roku.

Z wykonawcami wybranymi na podstawie kryteriów jakościowych - zarówno w pierwszym, jak i w drugim przetargu - spółka CPK podpisze umowy ramowe. Konkretne zadania będą im zlecane w wyniku postępowań wykonawczych, podsumowano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

(ISBnews)