Chociaż opóźnienia stały się znakiem rozpoznawczym polskich kolei, to pasażer, którego pociąg zbyt długo nie pojawia się na właściwym peronie nie jest zdany na siebie.

.

"W przypadku opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut, podróżny może kontynuować przejazd (prawie każdym) pociągiem innego przewoźnika, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego poświadczenia. Zasady przejazdu pociągiem innego przewoźnika regulowane są na podstawie odrębnych umów – przed kontynuacją podróży należy zapytać o szczegóły przewoźnika, w punkcie odprawy lub w punkcie informacyjnym" - czytamy w komunikacie UTK. / ShutterStock
Odszkodowanie możesz otrzymać jeżeli spóźni się lub zostanie odwołany przejazd pociągu na trasie krajowej i międzynarodowej. W Polsce dotyczy to pociągów Express InterCity. Musisz złożyć u przewoźnika reklamację w kasie biletowej lub u obsługi klienta. Minimalna kwota odszkodowania wynosi 25 proc. ceny biletu za spóźnienie w granicach 60-119 minut, lu 50 proc. ceny biletu za opóźnienie dłuższe niż 2 godziny. / ShutterStock
Odszkodowania to nie wszystko. Jeżeli dalekobieżny pociąg spóźnia się ponad godzinę, przewoźnik musi nieodpłatnie zapewnić pasażerom pomoc, taką jak posiłek i napoje (pod warunkiem, że może je łatwo zapewnić), w razie potrzeby pobyt w hotelu lub podobnym miejscu oraz transport do tej lokacji, a w przypadku unieruchomienia na torach transport z pociagu do stacji kolejowej (pod warunkiem, że jest to wykonalne). W przypadku braku możliwości kontynuowania trasy, przewoźnik ma obowiązek jak najszybciej zapewnić zastępczy środek transportu. Przewoźnik na wniosek pasażera ma obowiązek poświadczyć na bilecie zaistnienie sytuacji. / ShutterStock
Skargi rozpatrywane są zgodnie z Rozporządzeniem nr 1371/2007/WE dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, w trybie reklamacyjnym opisanym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. Nr 38, poz. 266<BR><BR>. W pierwszej kolejności reklamację/skargę należy przesłać przewoźnikowi. Ma on 3 miesiące na rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi lub odrzucenia reklamacji można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. / ShutterStock