Czy zmiany, które wejdą w życie w lutym, są czymś zaskakującym dla przewoźników?

Jeżeli tylko przewoźnik czujnie śledzi przepisy europejskie i Dziennik Ustaw, to na pewno nie. Pakiet mobilności jako zestaw przepisów, obowiązujących w całej Europie, wszedł w pewnej części w życie już w 2020 roku. Co roku uruchamiane są kolejne części tego pakietu. W lutym wchodzi w życie część przepisów, dotycząca rozliczania kierowców – traktując ich jako pracowników delegowanych. Oznacza to, że pracownicy przy większości kursów będą rozliczani po stawkach krajów, w których realizują zlecenia. Nie muszę chyba mówić, jak to wpłynie na koszty funkcjonowania przewoźników i ich rentowność oraz ceny towarów. Ponadto to, nie jest to jedyna zmiana – zaostrzone zostaną przepisy dotyczące pauzy, liczby godzin bez wyjazdów, obowiązkowy powrót pojazdu do bazy w kraju czy wiele innych wymogów zmieniających dotychczasowe procesy logistyczne. Przykładowo, wchodzi obowiązek posiadania tachografów dla pojazdów o masie 2,5-3,5 ton z zapisem przekroczeń granic czy konieczność zabezpieczenia finansowego na każdy pojazd.

Czy przewoźnicy są przygotowani na te zmiany?

Reklama

Uważam, że nie. Większość przewoźników, z którymi rozmawiam, nie rozumie sposobu wyliczania stawek za pracę w poszczególnych krajach. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że zmienia się także sam sposób wyliczania wynagrodzenia kierowców – z podstawy wynagrodzenia odpada możliwość wliczenia delegacji (ryczałt noclegowy, dieta) do wynagrodzenia za pracę za granicą, co było do tej pory częstą praktyką. Co ważne w naszym systemie Seris Smart GPS przewoźnicy rozliczają diety krajowe i zagraniczne. Zatem konieczna będzie nie tylko zmiana sposobu rozliczania stawek, ale także bardzo dokładne ewidencjonowanie czasu pracy kierowców.

Będąc przewoźnikiem – jak sobie z tym poradzić?

Niedawno mieliśmy „na gwałt” wprowadzany nowy system opłat e-TOLL. Obecnie w najbliższych miesiącach mamy kolejne utrudnienia dla przewoźników. Należy pamiętać, że krajowe przepisy są jeszcze w trakcie opracowywania i nie wiemy, jaki dokładnie będzie ich kształt. Czuję to jako powtórkę z wakacji, kiedy w sierpniu i wrześniu dostosowaliśmy systemy i pojazdy klientów do wymagań e-TOLL. Na szczęście wiele problemów z tym związanych mamy już za sobą.

Przede wszystkim każdy przewoźnik powinien sprawdzić, czy obecny system zarządzania flotą oraz urządzenia GPS pomogą wypełnić zadania stawiane przez PAKIET MOBILNOŚCI. Chodzi głównie o zbieranie danych, które pozwoli na odpowiednie generowanie raportowanie czasu pracy kierowcy i pojazdu, zgodne z jego wymogami.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest nasz system Seris Smart GPS. Kontroluje on zarówno pozycję pojazd jak i kierowcy, rozlicza koszty pracy pojazdu i kierowcy oraz diety krajowe i zagraniczne. Jego funkcjonalności oparte są na urządzeniach lokalizacyjnych, podpiętych do magistral CAN, dających dostęp do informacji o przebiegu pojazdu, wskazaniach tachografu, obrotach silnika, spalaniu i wielu innym parametrom. Mamy możliwość monitorowania pozycji telefonu kierowcy dzięki aplikacji Seris Connect, co dodatkowo pomaga w potwierdzeniu pozycji pojazdu i sprawowaniu kontroli nad kierowcą. Liczne integracje z giełdami transportowymi, TMS, platformami logistycznymi czy sieciami stacji paliw, w połączeniu podstawowymi usługami monitorowania czy zabezpieczenia ładunku, wspierają naszych przewoźników w ich codziennej pracy. Jedną z funkcji systemu Seris Smart GPS jest wyznaczanie obszarów i korytarzy w celu precyzyjnej kontroli trasy kierowcy i kosztów realizowanego zlecenia, W świetle oczekiwanych zmiana prawnych, kluczowa staje możliwość pobierania w dowolnym momencie plików DDD z karty kierowcy i tachografu oraz wiedza zarządzającego transportem o dostępnym czasie pracy kierowcy, co wydaje się kluczowe w kontekście wejścia w życie uregulowań Pakietu Mobilności.

Nasz system Seris Smart GPS dzięki integracji z komunikatorem Seris Connect, pozwala na sprawną komunikację dwustronną z kierowcą, wymianę dokumentacji czy obsługę statusów realizowanych zleceń. Niezależnie od tego jaką formę rozliczenia pracy kierowców za granicą zastosuje Polski Rząd w ramach dostosowania krajowych przepisów do Pakietu Mobilności, będziemy dostosowywali nasz system Seris Smart GPS do zmieniających się wymogów i stawianych przewoźnikom zadań logistycznych.

https://gps.konsalnet.pl/uslugi/seris-smart-gps-do-zarzadzania-flota-samochodowa