Jak podano, prezes zarządu SKM Alan Beroud oraz prezes zarządu KM Robert Stępień złożyli 22 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list z apelem o objęcie kierowników pociągów szczepieniami przeciwko koronawirusowi w Etapie I.

Według obecnego kalendarza Narodowego Programu Szczepień kierownicy pociągów, ujęci w puli pracowników transportu publicznego, kwalifikują się do Etapu II jako osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Jednak - argumentują w apelu szefowie SKM i KM - kierownicy pociągów każdego dnia pracują na kolejowej tzw. pierwszej linii frontu, w bezpośrednim otoczeniu tysięcy pasażerów zmierzających codziennie do pracy, szkoły czy do lekarza i dlatego powinni zostać zaszczepieni już w Etapie I.

Jak zaznaczono w komunikacie, choć według dostępnych badań transport publiczny jest bezpieczny, a kolej w czasie epidemii zwiększyła częstotliwość dezynfekcji składów, to pasażerowie wsiadają i wysiadają, często z maseczką tylko na ustach czy brodzie, więc kierownicy pociągów przebywając w pracy kilka godzin na styku człowiek-człowiek są - w ocenie autorów apelu - narażeni na transmisję koronawirusa dużo bardziej niż inne grupy zawodowe.

Zdaniem szefów SKM i KM, nie ma uzasadnienia dla objęcia kierowników pociągów programem szczepień dopiero w Etapie II, zwłaszcza w kolejach aglomeracyjnych i regionalnych, gdzie rotacja pasażerów na całej trasie jest ogromna. "Tylko w minionym roku – a był to rok pandemii - charakteryzujący się znacznym spadkiem frekwencji w pociągach, Szybka Kolej Miejska przewiozła ponad 14 milionów pasażerów a Koleje Mazowieckie prawie 42 miliony. W transporcie publicznym krzyżują się drogi tysiąca przypadkowych osób, którym bezpośrednio towarzyszą nasi kierownicy pociągów" - podkreślają.

Według komunikatu, kierownicy pociągów to grupa zawodowa, której liczebność znacząco nie wpłynie na przedstawiony przez rząd cykl szczepień. W warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej pracuje na tym stanowisku nieco ponad 120 osób, a w Kolejach Mazowieckich - blisko 600. Tym samym liczebność całej grupy zawodowej, która wymaga objęcia natychmiastową ochroną przed koronawirusem, to kilka tysięcy osób w skali kraju.

Jak podano, inicjatywę szefów SKM i KM wsparł także Witold Baranowski, przewodniczący związków zawodowych Szybkiej Kolei Miejskiej. Prezesi SKM i KM wystąpili też o poparcie do 10 przewoźników pasażerskich: PKP Intercity, POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP SKM w Trójmieście, Arriva, SKPL Cargo.