Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych płaconych gminom, którym są opodatkowane duże samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Czym jest podatek od środków transportowych?

Jak już wspomnieliśmy, podatek od środków transportowych zalicza się do podatków lokalnych. Płaci się go w gminie, w której siedzibę lub miejsce zamieszkania ma podatnik. Podstawą prawną jego obowiązywania jest ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170).

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą,
 • autobusy.

Co zmienia się w podatku od środków transportowych w 2021 roku?

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych wzrosną o ok. 3,9 proc. w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku. Zmiana ta wynika z komunikatu Prezesa GUS z 15 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 625). Podano w nim, że że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosły o 3,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019. To właśnie ten wskaźnik ma wypływ na stawki maksymalne w określane w danym roku kalendarzowym.

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych w 2021

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, opublikowanym w Monitorze Polskim z 30 lipca 2020 r., poz. 673 (wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), ustalone zostały stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2021 roku. Prezentują się one następująco:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł,
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł.
 • Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56 zł
 • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł.
 • do 36 ton włącznie – 2600,58 zł,
 • powyżej 36 ton – 3364,56 zł.
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł.
 • do 36 ton włącznie – 2056,99 zł,
 • powyżej 36 ton – 2600,58 zł.
 • mniejszej niż 22 miejsca – 2081,96 zł,
 • równej lub większej niż 22 miejsca – 2632,17 zł.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych 2021

Stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021 określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002). Dokument zawierający szczegółową tabelę dostępny jest TUTAJ >>