Budimex podpisał z łódzkim oddziałem GDDKiA umowę na dokończenie prac na odcinku autostrady A1 o długości 15,2 km, położonym w województwie łódzkim między miejscowościami Sójki i Piątek. Wartość kontraktu wynosi 49,7 mln zł netto, poinformowała spółka

„Zakres prac obejmuje: rozbiórki elementów dróg, ulic i sieci uzbrojenia terenu, budowę węzła Kotliska wraz ze stacją poboru opłat, dokończenie budowy budynku administracyjno-socjalnego, budowę miejsc obsługi podróżnych Krzyżanów Zachodni i Krzyżanów Wschodni, dokończenie przebudowy istniejących oraz budowy nowych dróg gminnych, lokalnych i dojazdowych, dokończenie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, zatok, parkingów, dróg wewnętrznych, budowę dróg manewrowych i miejsc postojowych na MOP-ach, dokończenie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, dokończenie budowy obiektów inżynierskich oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, roboty naprawcze i nasadzenia zieleni.

Na dokończenie inwestycji Budimex ma 13 miesięcy (nie wliczając okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca). Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. Skonsolidowane przychody Budimeksu sięgnęły 4,75 mld zł w 2013 r.