Rząd przyjął nowelizację Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2015 roku. - "140 projektów za 36 mld zł. Tylko lata 2013-15 to blisko 25 mld zł! To rekordowe nakłady!" - zachwalał na Twitterze minister transportu Sławomir Nowak.

Do ważniejszych przedsięwzięć objętych programem należą: ciągnąca się modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Trójmiasta, która umożliwi skrócenie czasu przejazdu; czy modernizacja torów Centralnej Magistrali Kolejowej między Warszawą a Katowicami i Krakowem, która umożliwi zwiększenie prędkości jazdy pociągów do 200 km/h. I wiele innych.

Na kwotę 24.9 mld złotych złożą się: środki unijne (13,2 mld zł), publiczne środki krajowe (4,4 mld zł), środki własne PKP Polskich Linii Kolejowych SA (w tym: kredyt z EBI - 3,5 mld zł, emisja obligacji - 3,6 mld zł). Wśród wskazanych projektów: 63 będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” - 20,1 mld zł; 29 zostanie zrealizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - 0,8 mld zł; 48 zostanie wykonanych na podstawie innych programów - 4 mld zł.

„Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015” stanowi kontynuację programu rządowego z 2011 r. Będzie realizowany z wykorzystaniem środków budżetu Unii Europejskiej 2007-2013, który zakłada możliwość ponoszenia wydatków do końca 2015 r.