Mniej ekranów dźwiękoszczelnych na nowo budowanych drogach. Jest na to szansa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła do konsultacji społecznych program funkcjonalno-użytkowy, który chce wdrożyć do inwestycji budowanych metodą "Projektuj i buduj".

Do szczegółów dokumentów dotarł "Puls Biznesu". Gazeta pisze, że Dyrekcja zaproponowała, by nie stawiać ekranów przy drogach bez potrzeby. Na dodatek nie będą mogły być wyższe niż na 8 metrów. Tymczasem, niektóre istniejące mają nawet 12 metrów.

Drogowcy uważają, że dokument GDDKiA to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Lech Kotlarski wskazuje, że decydujący głos i tak będą miały urzędy ochrony środowiska i ekolodzy, z którymi trzeba uzgadniać parametry obiektów.