Polska, po raz pierwszy w historii, została wybrana do Rady najważniejszej organizacji lotniczej na świecie - Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Tym samym nasz kraj znalazł się w wąskim gronie 36 spośród 191 państw członkowskich, które pokierują pracami ICAO przez najbliższe trzy lata. To wielki sukces Polski i jednocześnie docenienie przez cały świat naszych zasług dla lotnictwa cywilnego. Wybory trzeciej grupy, z której kandydowała Polska, odbyły się podczas 38. sesji Zgromadzenia ICAO w Montrealu.

Polska w wyborach do Rady ICAO kandydowała na mocy decyzji ministra transportu Sławomira Nowaka. W imieniu ministra Nowaka podczas dwutygodniowej 38. sesji Zgromadzenia ICAO Polskę reprezentuje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski.

Wybór Polski do organu wykonawczego w tak prestiżowej organizacji to szansa na lepsze reprezentowanie polskich interesów na rynku światowym.

Reklama

W Montrealu, gdzie mieści się siedziba organizacji, stałą przedstawicielką Polski w Radzie ICAO będzie doktor Małgorzata Polkowska, ekspert prawa lotniczego i wykładowca akademicki na polskich oraz zagranicznych uczelniach, związana z Urzędem Lotnictwa Cywilnego od 11 lat.

W 65-letniej historii działania ICAO Polska nigdy nie miała swojego przedstawiciela w Radzie tej organizacji - mimo że nasz kraj jest jednym z państw, które podpisały Konwencję Chicagowską 7 grudnia 1944 roku. Kandydatura Polski była zgłaszana w wyborach do Rady ICAO w latach 1974, 1977 oraz w 1980 roku, ale nie uzyskaliśmy wówczas wymaganej większości głosów.

ICAO, czyli International Civil Aviation Organization, jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialną przede wszystkim za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ekonomię transportu lotniczego oraz ochronę środowiska, która jest jednym z priorytetów Organizacji.