Zarząd PKP jest oburzony listem otwartym przedstawicieli związków zawodowych w PKP Cargo, w którym "podważane są intencje przeprowadzenia przejrzystego i prowadzonego zgodnie z prawem procesu upublicznienia spółki PKP Cargo na GPW", podała spółka w komunikacie. Wskazuje, że proces upublicznienia PKP Cargo jest prowadzony "zgodnie z prawem, za zgodą i wiedzą ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Cały proces jest prowadzony w oparciu o najlepsze praktyki i z zachowaniem szczególnej dbałości o przyszłość spółki, pracowników i zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa".

"Zarząd PKP S.A. ze zdziwieniem i oburzeniem przyjął informację o liście otwartym przedstawicieli związków zawodowych w PKP Cargo, w którym podważane są intencje przeprowadzenia przejrzystego i prowadzonego zgodnie z prawem procesu upublicznienia spółki PKP Cargo na GPW" - czytamy w komunikacie.

W informacji podkreślono, że sygnatariusze tego listu to osoby, które zaledwie trzy tygodnie temu zakończyły pomyślnie negocjacje z zarządem PKP Cargo na temat paktu gwarancji pracowniczych w związku z planowanym debiutem giełdowym spółki.

"W powyższych negocjacjach wypracowane zostały rozwiązania niezwykle korzystne dla pracowników PKP Cargo, czyli gwarancje stabilności zatrudnienia. Bez debiutu giełdowego tych korzyści nie będzie. Dodatkowo także możliwość współdecydowania przez związki zawodowe o losach spółki dzięki delegowaniu do zarządu spółki PKP Cargo przedstawiciela strony związkowej. To element jeszcze większej otwartości spółki na współpracę w dobrej wierze ze środowiskiem pracowniczym" - czytamy dalej.

W związku z powyższym, zarząd PKP oświadczył, że proces upublicznienia spółki PKP Cargo na GPW jest prowadzony zgodnie z prawem, za zgodą i wiedzą ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. "Cały proces jest prowadzony w oparciu o najlepsze praktyki i z zachowaniem szczególnej dbałości o przyszłość spółki, pracowników i zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa" - podkreślono.

"Spółka PKP jest gotowa w każdej chwili do poddania się kontroli w zakresie prowadzonych procesów prywatyzacyjnych powołanym do tego organom" - zaznaczono również.

Na początku września PKP Cargo podpisało porozumienie ze związkami zawodowymi w ramach toczącego się od czerwca sporu zbiorowego. Strony uzgodniły pakt gwarancji pracowniczych, zakładający m.in. 4-letnie i 10-letnie gwarancje zatrudnienia oraz wypłatę premii prywatyzacyjnej w formie akcji pracowniczych w przypadku jeżeli dojdzie do debiutu giełdowego PKP Cargo, planowanego na IV kw. br.