Ugoda zawarta między konsorcjum budującym centralny odcinek II linii metra a Miastem Warszawą przewiduje zmianę terminu zakończenia budowy na 30 września 2014 r., podał Urząd Miasta w komunikacie. Liderem konsorcjum jest włoska Astaldi, a partnerami Gulermak z Turcji i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji to 4,117 mld zł.

"W trakcie powstawania centralnego odcinka II linii metra budowniczowie odkryli nieoznaczone instalacje, których bieg trzeba było zmieniać, niewybuchy i inne przedmioty wstrzymujące prace. Te i inne obiektywne przyczyny spowodowały przesunięcie daty zakończenia budowy tego odcinka o 337 dni wraz z odbiorami inwestorskimi" - głosi komunikat.

Do wydłużenia prac przyczyniło się też odkrycie obiektów historycznych znajdujących się pod ziemią i warunki pogodowe, które szczególnie zimą 2011/2012 spowodowały zatrzymanie prac konstrukcyjnych - np. prac betoniarskich na stacji: Rondo Daszyńskiego, Stadion i Dworzec Wileński.

Problemem, który w największym stopniu przyczynił się do przesunięcia terminu były niezinwentaryzowane instalacje podziemne. Brak umieszczenia ich na mapach spowodował konieczność przeprowadzenia dodatkowych, nieplanowanych prac projektowo- inwentaryzacyjnych oraz dokonanie uzgodnień z zarządcami sieci. Największe przestoje miały miejsce przy przebudowie infrastruktury w rejonie stacji Świętokrzyska (ponad 60 dni) oraz przebudowy sieci gazowej w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego (70 dni). Tylko z tytułu niezinwentaryzowanych kolizji instalacji i urządzeń wykonawcy otrzymali aż 202 dodatkowe dni na prace.

Mimo przesunięcia daty zakończenia budowy II linii metra, planowanym terminem uruchomienia odcinka centralnego drugiej linii będzie druga połowa 2014 r. Koszty prowadzonej inwestycji nie uległy zmianie.