Jak poinformowała Komisja Europejska, dzięki temu porozumieniu każda linia lotnicza z UE będzie mogła latać do Korei Płd. z każdego państwa unijnego, które ma dwustronną umowę o komunikacji lotniczej z Seulem.

Porozumienia takie zawarły 22 państwa członkowskie. Na ich podstawie jedynie linie lotnicze należące do danego państwa członkowskiego lub jego obywateli i kontrolowane przez nich mogą wykonywać loty między tym państwem członkowskim a krajem trzecim. Zawarcie umowy horyzontalnej daje innym unijnym liniom lotniczym duże możliwości rozszerzania swojej oferty.

"W czasie, gdy międzynarodowy transport lotniczy – szczególnie dotknięty przez kryzys związany z COVID-19 – powoli odżywa, podpisanie takiej umowy horyzontalnej daje nadzieję na przyszłość dzięki zwiększeniu szans na rozwój połączeń długodystansowych na rynku Korei" - podkreśliła w oświadczeniu komisarz ds. transportu Adina Valean.

Podpisanie umowy ma miejsce zaledwie kilka dni przed zaplanowaną na 30 czerwca wideokonferencją liderów UE i Korei Południowej. KE zaznaczyła, że będzie to okazja do uznania znaczenia tej umowy na najwyższym szczeblu. Przywódcy mają też ponownie wyrazić swoje wspólne zaangażowanie w działania na rzecz ustanowienia dialogu na wysokim szczeblu w dziedzinie transportu między UE a Koreą w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu.