Ministerstwo infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które zniesie ograniczenia w ruchu pojazdów o masie powyżej 12 ton w Wielką Sobotę, 11 kwietnia, co ma pozwolić na zakończenie operacji transportowych przed Świętami Wielkanocnymi - poinformował resort w czwartek w komunikacie.

"Projektowany przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed Świętami Wielkanocnymi" - czytamy.

Jednocześnie ministerstwo przypomina, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in.: pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i usuwaniu awarii.

Zakaz nie dotyczy też pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko się psujących i środków spożywczych, do przewozu żywych zwierząt, lekarstw i środków medycznych, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, używanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, oraz wykorzystywanych dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Reklama

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto pojazdów wracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę w Polsce, pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z kraju.