Rzecznik MŚP wnioskuje o zmiany w nowelizacji dot. programów szkolenia okresowego kierowców - poinformowało w piątek biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zmiana dot. rezygnacji z sankcji wykreślenia przedsiębiorców z rejestru ośrodków szkolenia kierowców.

Jak czytamy w komunikacie, Rzecznik MŚP przedstawił uwagi do projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zmianę warunków i sposobu szkolenia kierowców zawodowych. Chodzi m.in. o podniesienie efektywności tych szkoleń, uproszczenie i transparentność zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenie ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców.

W ocenie Rzecznika MŚP, projektowane przepisy przejściowe nakładające na przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia obowiązek terminowego przedstawienia wojewodom poprawnie (tj. zgodnie z nowymi przepisami) zaktualizowanych programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego pod rygorem wykreślenia z właściwego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, mają charakter nieproporcjonalny i nieadekwatny do wagi naruszenia- czytamy.

Zdaniem Rzecznika MŚP taka sankcja ma charakter ostateczny i powinna być stosowana wyjątkowo, po dogłębnym przeanalizowaniu jej celowości, a także możliwości osiągnięcia celów regulacji mniej dolegliwymi środkami.