Dla pasażerów - większe bezpieczeństwo i wygoda podróżowania. Dla służb technicznych - możliwość sprawniejszego i szybszego usuwania awarii na torach. Takie korzyści gwarantuje zakup nowego sprzętu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rozmawiamy o tym z Piotrem Majerczakiem - członkiem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektorem ds. utrzymania infrastruktury.
Media

PLK, jako zarządca infrastruktury, konsekwentnie pozyskuje coraz nowocześniejszy sprzęt. Jaki jest kolejny zakup?

47 specjalnych pojazdów, zakupionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nowoczesny sprzęt ułatwi i przyspieszy prace na torach. Będzie wykorzystywany do prac o charakterze interwencyjnym przy usuwaniu awarii infrastruktury kolejowej oraz do inspekcji obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów. Efektywne działania służb technicznych przełożą się na bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże pasażerów oraz niezakłócony transport towarów. Zakup sprzętu jest realizowany w ramach projektu POIiŚ 5.2-10 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 250 mln zł.

Dlaczego PLK zdecydowały się na zakup tego sprzętu?

Nasz cel, jako zarządcy narodowej sieci linii kolejowych, to zapewnienie przewoźnikom kolejowym usługi najwyższej jakości. Zależy nam na zadowoleniu pasażerów, nadawców i odbiorców towarów. PLK odpowiadają za utrzymanie infrastruktury, czyli ponad 18 tys. km linii, 14 tys. przejazdów, 38 tys. rozjazdów i 25 tys. obiektów inżynieryjnych. W ciągu doby po polskich torach porusza się ponad 7 500 pociągów pasażerskich i towarowych. Codziennie ok. 1 700 osób czuwa nad płynnością ruchu na torach, a zarządza nimi około 100 dyspozytorów. Z naszych torów korzysta blisko 92 przewoźników pasażerskich i towarowych. Zapewnienie niezawodnych usług, czuwanie nad bezpiecznymi przewozami to nasz priorytet. Nowoczesny sprzęt ułatwi szybkie reakcje.

Z jakiego sprzętu, zakupionego w ramach projektu, już korzystają pracownicy?

Już odebrano i pracuje na torach 30 wózków motorowych z oprzyrządowaniem. Urządzenia te sprawdzą się przy usuwaniu usterek infrastruktury, np. przy naprawie nawierzchni kolejowej. Przydatne są także zimą, gdyż będące na wyposażeniu pługi wirnikowe i lemieszowe usprawniają odśnieżanie.

Kiedy PLK odbierze pozostały sprzęt i w pełni wykorzysta jego potencjał?

Odbiór pozostałego sprzętu nastąpi do końca 2021 roku. To nie tylko wózki motorowe. Będzie także pojazd dwudrogowy do inspekcji obiektów inżynieryjnych, np. mostów. Zastosowanie wysięgnika z koszem, umożliwi przeglądy trudno dostępnych miejsc na około 6 400 obiektach inżynieryjnych. Pojazd będzie jeździł po torach i drogach, co umożliwi sprawny dojazd do większości miejsc. Na dostawę czekają również: profilarka tłucznia, dwie podbijarki torów i podbijarka rozjazdów. Nowy sprzęt pozwala profesjonalnie działać, czyli dbać o bezpieczeństwo na torach na najwyższym, oczekiwanym przez klientów kolei poziomie.