W pierwszej połowie 2020 r. mają ruszyć badania środowiskowe tras kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował PAP dyrektor komunikacji CPK Konrad Majszyk. Badania zrobi sześciu wykonawców wybranych w przetargu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany. Zgodnie z założeniami 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który docelowo będzie obsługiwać ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w nie dłużej niż 2,5 godz.

"Program Kolejowy CPK to pierwszy od bardzo wielu lat spójny system kolejowy, obejmujący swoim zasięgiem cały kraj, i likwidujący infrastrukturalne pozostałości zaborów, które niestety wciąż widać jeszcze w układzie i przebiegu wielu istniejących linii" - mówi PAP Majszyk.

W ramach programu ma powstać ponad 1,6 tys. km linii - w pierwszej kolejności 140 km linii dużych prędkości, linia "igrek", czyli Warszawa-CPK-Łódź oraz pierwszy fragment Centralnej Magistrali Kolejowej Północ z Korytowa (w rejonie Żyrardowa) do CPK. Ten etap powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej. Potem obie linie będą wydłużane - "igrek" do Wrocławia i Poznania, a CMK Północ przez Płock i Grudziądz do Trójmiasta.

Majszyk powiedział, że w pierwszej połowie 2020 r. ruszają badania środowiskowe na poszczególnych trasach kolejowych. "Sześciu wykonawców tzw. inwentaryzacji przyrodniczych wybraliśmy w największym dotychczas przetargu kolejowym CPK, którego łączna wartość w ciągu pięciu lat może wynieść do 26 mln zł" - wskazał. Dodał, że przetarg został rozstrzygnięty, nie było protestów, można więc zlecać inwentaryzacje przyrodnicze.

Przypomniał, że dzięki serii regionalnych konsultacji strategicznych, które w tym roku odbyły się we wszystkich 16 województwach, eksperci części kolejowej CPK wyeliminowali szereg potencjalnych kolizji z planami inwestycyjnymi samorządów, np. z planowaną stacją techniczno-postojową drugiej linii metra w Warszawie.

Ponadto, razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i PKP Intercity, CPK rozpoczął w ramach partnerstwa innowacyjnego dialog techniczny dotyczący pociągów dużych prędkości, które zostaną skierowane do obsługi tras prowadzących do CPK. "Nasz cel jest taki, żeby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał polskich producentów taboru oraz fabryk, firm i zakładów z tego sektora funkcjonujących w naszym kraju" - powiedział dyrektor komunikacji CPK. Dodał, że razem z Instytutem Kolejnictwa i międzynarodowymi partnerami tworzone są ramy prawne i standardy dla kolei dużych prędkości.

Przypomniał, że w tym roku nastąpił podział zadań planowanych inwestycji w ramach Programu Kolejowego CPK z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. "Precyzyjnie określiliśmy, kto i za co odpowiada. Co do zasady, w gestii CPK jest budowa nowych linii kolejowych, a zadaniem PLK - modernizacja tych istniejących" - powiedział.

Mówiąc o planach na przyszły rok Majszyk poinformował, że duża część mieszkańców Baranowa, Teresina i Wiskitek oczekuje od spółki "gotowości do rozpoczęcia negocjacji i dobrowolnych wykupów". "Chcemy wyjść tym propozycjom naprzeciw. Ten etap wymaga od nas w najbliższym czasie nie tylko analizy biznesowej, ale też określenia zasad wykupu nieruchomości" - powiedział.

aop/ pad/ amac/