Zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych zakłada nowela ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którą w czwartek uchwalił Sejm.

Za przyjęciem rozwiązania głosowało 304 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się od głosu 129 posłów.

Oznacza to, że przepisy na podstawie których następuje refundacja kwot za ulgi przewozowe operatorom będą obowiązywały również w roku 2020. Dzięki temu ulgi, które obowiązują do tej pory, będą obowiązywać również w roku przyszłym.

Ponadto dzięki nowelizacji, swoją ważność zachowają w przyszłym roku zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.