Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Ustawa jest efektem zapowiedzianej na lutowej konwencji PiS przez prezesa partii Jarosław Kaczyński i premiera Mateusz Morawiecki w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS.

Ustawa przewiduje, że dofinansowanie z Funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących, od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie.

Reklama

Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.