Współpracę w zakresie praktyk studenckich, projektów badawczo-rozwojowych, szkoleń i konferencji oraz transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych przewiduje umowa o współpracy podpisana pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Portem Gdańsk.

W poniedziałek w Uniwersytecie Gdańskim (UG) porozumienie podpisali prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. (ZMPG) Łukasz Greinke i rektor UG, prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

Prezes Greinke zaznaczył podczas uroczystości, że „Port dopatruje się bardzo dużej szansy w podpisanym porozumieniu”. „Umowa jest potrzebna portowi przede wszystkim, aby podnosić kompetencje swoich pracowników, ale też, żeby korzystać z kompetencji pracowników uniwersytetu” - tłumaczył. "Przygotowanie inwestycji, stworzenie jakiegokolwiek dokumentu, strategii przed podjęciem decyzji biznesowej związane jest z przygotowaniem setek analiz, porównań, opracowań” – dodał. Przypomniał, że Port realizuje obecnie największe w swojej historii inwestycje infrastrukturalne. „Te inwestycje wymagają specjalistycznej wiedzy i chcemy po nią sięgać na uczelnie” – zaznaczył.

Reklama

Zapowiedział, pierwszych wymiernych efektów współpracy z uczelnią spodziewa się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Rektor Gwizdała zaznaczył, że uczelnia jako jednostka sektora finansów publicznych potrzebuje biznesu. "Mamy kapitał intelektualny, nowoczesny kampus wyposażony w aparaturę i trzeba to wykorzystywać” – podkreślił. Wyjaśnił, że porozumienie określa obszary, którymi strony chciałyby się zająć w najbliższej przyszłości. Na poszczególne zadania, m.in. w zakresie gospodarki morskiej, ochrony środowiska, prawa morskiego, innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeładunku towarów czy podnoszenia kwalifikacji pracowników portu, mają być zawierane osobne kontrakty.

Reklama

Prorektor UG ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, prof. Krzysztof Bielawski wyjaśnił, że uczelnia we współpracy z Portem Gdańsk „chce wykorzystać swoje atuty związane z morskim charakterem kształcenia i prowadzenia badań naukowych, a także swoje aktywne uczestnictwo we współpracy bałtyckiej w ramach międzynarodowych projektów”. Ocenił, że „porozumienie pozwala na dalszy rozwój zawodowy studentów UG oraz pracowników – zarówno uczelni, jak i Portu Gdańsk”.

Zdaniem dyrektor działu innowacji i pozyskiwania funduszy w ZMPG Jowity Zielinkiewicz porozumienie pozwoli firmie skorzystać z wiedzy naukowców i studentów UG, by wspólnie opracować innowacyjne rozwiązania, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w Porcie Gdańsk, np. w czasie budowy Portu Centralnego, czyli podczas realizacji flagowego projektu ZMPG.

Jak przypomniał prof. Gwizdała, Uniwersytet Gdański ma podpisane umowy z około 150 firmami, głównie z terenu kilku województw Polski północnej. „Współpraca uczelni i przedsiębiorstw jest często jednym z warunków przy ubieganiu się o fundusze z UE” – zaznaczył.

Wcześniej Port Gdańsk podpisał już porozumienia o współpracy m.in. z Akademią Morską w Gdyni i Politechniką Gdańską.

Port Gdańsk w I kw. br. przeładował o prawie 44 proc. więcej ładunków niż w analogicznym okresie w 2017 roku. W okresie od stycznia do marca Port Gdańsk przeładował ponad 12,7 mln ton towarów. W 2017 r. Port Gdańsk przeładował rekordowe 40,6 mln ton ładunków, czyli o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Port jest na drugim miejscu wśród największych portów kontenerowych na Bałtyku.

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje niemal 28 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadrę naukową stanowi ponad 1,7 tys. pracowników naukowo-dydaktycznych.