PKP S.A. rozpoczęły prace nad stworzeniem narodowego operatora transportu intermodalnego, którego zadaniem byłaby integracja usług logistycznych w oparciu o terminale intermodalne, poinformował członek zarządu Mirosław Antonowicz.

"W tej chwili kończmy założenia do planu rozwoju transportu intermodalnego i jednym z elementów tego planu jest inicjatywa powołania narodowego operatora transportu intermodalnego, w formie podmiotu prawnego, którego zadaniem byłaby synergia już istniejących terminali w grupie PKP, nowych terminali, związanych z koniecznością ich budowy na zapleczu portów, z tymi podmiotami, które sygnowały dziś porozumienie" - powiedział Antonowicz dziennikarzom po podpisaniu porozumienia między PKP, a 10 firmami logistycznymi.

Wyjaśnił, że operator byłby tym, "co jest bardzo istotne w łańcuchu logistycznym - integratorem takiego łańcucha, w którym uczestniczą różne podmioty. A integralnym jego elementem są kompetencje przewozowe funkcjonujące w grupie PKP - te, które posiada PKP Cargo i PKP LHS".

"Rozpoczęliśmy prace, niedługo pewnie powołamy osobę odpowiedzialną za rozpoczęcie prac nad biznesplanem przedsięwzięcia" - wskazał Antonowicz, pytany o stan prac na tworzeniem nowego podmiotu. Wskazał też, że możliwa nazwa dla niego to XLogistics.

Z jego słów wynika, że operator będzie otwarty na współpracę z zagranicznymi podmiotami i terminale należące do Grupy PKP będą otwarte dla zewnętrznych podmiotów.

"Centrum logistyczne to terminal i inne usługi, wraz z dostępem dla transportu drogowego i wielu innych instytucji, np. logistyki magazynowej" - wyjaśnił.

"Operator będzie się zajmował kojarzeniem popytu i podaży, oferowaniem zleceń i wykorzystaniem w ramach outsourcingu kompetencji poddostawców, czyli dając zlecenia przewoźnikom z grupy PKP" - powiedział.

Zaznaczył też, że do tej pory nie zostały przyjęte ostateczne założenia co do modelu, w jakim będzie funkcjonował nowy podmiot, natomiast będzie dla niego miejsce w aktualnie tworzonej strukturze holdingowej Grupy PKP.

Dziś PKP S.A. podpisały z 10 firmami porozumienie ws. współpracy w obszarze logistyki, poinformował prezes Krzysztof Mamiński. Według niego, to wstęp do budowy wspólnej platformy logistycznej. Stronami Porozumienia Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej zostały Euroterminal Sławków, Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka- Żurawica, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Polskie Koleje Państwowe S.A., Śląskie Centrum Logistyki, Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka, Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację.