Odwołanie złożone w przetargu na przebudowę śródmiejskiego odcinka drogi krajowej nr 1 w Częstochowie uniemożliwia na razie podpisanie umowy na tę jedną z największych w historii miasta drogowych inwestycji.
Reklama

Przebudowa, która powinna znacznie ułatwić przejazd miejskim odcinkiem „jedynki” w Częstochowie, m.in. likwidując większość tamtejszych kolizyjnych skrzyżowań, zbiegnie się w czasie z budową tzw. autostradowej obwodnicy miasta – w ciągu powstającego odcinka autostrady A1 Częstochowa – Pyrzowice.

Ukończenie A1 wokół Częstochowy planowane jest w 2019 r. Z kolei, przebudowany miejski odcinek DK1, który na terenie miasta nosi nazwą alei Wojska Polskiego, ma być oddany do ruchu do końca sierpnia 2020 r.

Jak przekazał PAP rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Maciej Hasik, w przetargu na zaprojektowanie i przebudowę DK-1 w Częstochowie od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej (ok. 5,5 km) zgłosiło się osiem podmiotów (firm bądź konsorcjów). Pięć ofert MZDiT odrzucił z przyczyn formalnych.

Ocenie poddano propozycje konsorcjum firm Drog-Bud, Firesta-Fišer i Nowak Mosty (178,8 mln zł), firmy Budimex (236,2 mln zł) oraz konsorcjum spółek Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (299,9 mln zł). Za najlepszą w połowie września br. uznano pierwszą z nich.

Reklama

Hasik zastrzegł, że w poniedziałek jeden z oferentów, którego oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od wyników przetargu. „Do momentu zakończenia postępowania odwoławczego umowa z wyłonionym wykonawcą nie może być podpisana. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie” - podkreślił rzecznik.

Hasik przypomniał, że inwestycja ma zapewnione finansowanie. Oszacowany na blisko 194 mln zł unijny projekt zajął pierwsze miejsce na liście inwestycji wybranych do dofinansowania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w konkursie na przedsięwzięcia zwiększające dostępność ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Oznacza to, że Częstochowa zapewniła sobie ponad 164 mln zł zewnętrznego wsparcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (do poziomu 85 proc.).

Na objętym przebudową odcinku „jedynki” w Częstochowie zlikwidowane zostaną wszystkie kolizyjne skrzyżowania. Na wielopoziomowe zostaną przebudowane skrzyżowania na wysokości ulic Legionów oraz Krakowskiej-Rejtana, powstanie też nowa estakada przy alei Pokoju (w miejsce niespełniającej norm istniejącej. Prócz wymiany nawierzchni i uzupełnienia infrastruktury przebudowana ma zostać infrastruktura podziemna i wzmocniona podbudowa trasy.

Przygotowany przez władze Częstochowy unijny projekt przebudowy „jedynki” nie obejmuje najbardziej korkującego się obecnie w tym mieście skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Bugajską (droga nr 46 odchodzi tam od drogi nr 1 na Szczekociny). Samorządowcy zapewniają, że pracują nad rozwiązaniem problemu przepustowości tego miejsca.

W ostatnich latach władze miasta – wobec trudnych uwarunkowań terenowych - sygnalizowały potrzebę kompleksowej przebudowy układu komunikacyjnego w całym tym rejonie, wraz z budową nowego wiaduktu drogi nr 46 nad linią kolejową do Katowic (przy podjętej już pozytywnej decyzji zarządcy kolejowej infrastruktury), a także budową nowego mostu na Warcie.

Miasto zapowiedziało m.in. przygotowanie dla tego węzła tzw. programu funkcjonalno–użytkowego. Chodzi o opracowanie opisujące przyszłe zamówienie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Określa wymagania i oczekiwania zamawiającego i jest podstawą dla ustalania planowanych kosztów projektowania i robót, a przez to - dla starań o konieczne w tym przypadku zewnętrzne dofinansowanie.