MSWiA planuje likwidację Inspekcji Transportu DrogowegoWarszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego i przekazanie jej zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy, podał resort, odpowiadając na interpelację poselską.

Resort podał, że 2 czerwca 2016 roku minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie wspomniany projekt oczekuje na wpisanie do tego Wykazu, co umożliwi rozpoczęcie formalnej procedury konsultacyjnej.

"Przedmiotowy projekt zakłada likwidację Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz rozdysponowanie realizowanych przez Inspekcję zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy. Zgodnie z ww. projektem główne obowiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego zostaną przekazane Policji. Powyższe wiąże się m.in. z przejęciem wyposażenia i infrastruktury związanej z kontrolą prędkości pojazdów oraz kontrolą transportu drogowego" - czytamy w odpowiedzi.

Jednocześnie wspomniany projekt zawiera propozycje przepisów umożliwiających dotychczasowym pracownikom ITD kontynuowanie karier zawodowych w organach przejmujących poszczególne zadania ITD, podano także.

"Dziennik Gazeta Prawna", który dotarł do projektu ustawy, podał dziś, że policja miałaby zająć się nie tylko m.in. fotoradarami, kontrolą warunków przewozu drogowego, ale także "prawidłowością uiszczenia opłaty elektronicznej (e-myto)".

(ISBnews)