Trwają konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej tablicy przeznaczeń częstotliwości. Zmiana dotyczy m.in. częstotliwości z zakresu 1240–1300 MHz, mających obecnie przeznaczenie rządowe – dla służby radiokomunikacyjnej radiolokalizacji. Po wejściu w życie zmian będzie je można użytkować jako cywilne, po uzgodnieniu z ministrem obrony narodowej. Jak uzasadnia będąca projektodawcą kancelaria premiera, celem zmiany jest umożliwienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej wydania pozwoleń radiowych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW) oraz dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
Ta ostatnia złożyła do UKE dwa wnioski o pozwolenie na używanie urządzeń radiowych w meteorologicznych stacjach radarowych, które będą przeznaczone do badania warunków pogodowych na potrzeby planowanej elektrowni jądrowej. Uzyskane z nich dane zostaną wykorzystane na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego, przygotowywanych w związku z budową elektrowni.
PEJ to spółka Skarbu Państwa realizująca zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odpowiada ona m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która ma powstać na Pomorzu w gminach Choczewo lub Gniewino i Krokowa.
Z kolei IMGW realizuje projekt ACTRIS, którego celem jest doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego poprzez włączenie doń monitoringu i prognozy zjawisk meteorologicznych. Działania polskiego instytutu są częścią większego przedsięwzięcia Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktury Badawczej, zmierzającego do stworzenia infrastruktury złożonej ze stacji naziemnych do analizy danych historycznych oraz bieżących dotyczących aerozoli, chmur i gazów śladowych w celu prognozowania ewolucji atmosfery. W ramach zadań inwestycyjnych tego projektu IMGW realizuje zakup urządzenia pomiarowego, które najskuteczniej działa na częstotliwościach mających obecnie przeznaczenie rządowe. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji