Trwają konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej tablicy przeznaczeń częstotliwości. Zmiana dotyczy m.in. częstotliwości z zakresu 1240–1300 MHz, mających obecnie przeznaczenie rządowe – dla służby radiokomunikacyjnej radiolokalizacji. Po wejściu w życie zmian będzie je można użytkować jako cywilne, po uzgodnieniu z ministrem obrony narodowej. Jak uzasadnia będąca projektodawcą kancelaria premiera, celem zmiany jest umożliwienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej wydania pozwoleń radiowych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW) oraz dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
Ta ostatnia złożyła do UKE dwa wnioski o pozwolenie na używanie urządzeń radiowych w meteorologicznych stacjach radarowych, które będą przeznaczone do badania warunków pogodowych na potrzeby planowanej elektrowni jądrowej. Uzyskane z nich dane zostaną wykorzystane na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego, przygotowywanych w związku z budową elektrowni.