Przyjęcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej i aukcja na częstotliwości, wykorzystywane w technologii 5G to najważniejsze wyzwania dla branży telekomunikacyjnej w 2023 r. - ocenia Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Jak przypomniała wiceprezes izby Marta Brzoza, Prawo komunikacji elektronicznej stanowi implementację unijnego kodeksu łączności elektronicznej i dla branży to absolutnie kluczowy akt, który będzie stanowił szerokorozumiane otoczenie prawno-regulacyjne działalności przedsiębiorców, operatorów i podmiotów zajmujących się dostarczaniem usług łączności elektronicznej. Dodatkowym wyzwaniem dla całej branży będzie 6-cio miesięczny termin wdrożenia ustawy - powiedziała PAP Marta Broza.

Jak przypomniała wiceprezes PIIT, ustawa, zgodnie z unijnymi wytycznymi, powinna być przyjęta do końca 2020 r., jednak prace nad nią mocno się opóźniły. Projekt ustawy jest w Sejmie, 6 marca odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat niektórych zapisów.

Prawo komunikacji elektronicznej stanowi implementację Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do prawa krajowego. Marta Brzoza zwróciła uwagę, że istotna część nowych regulacji została wprowadzona do projektu przez rząd w ostatniej chwili, czyli na etapie kierowania dokumentu do parlamentu, jak np. zapis ustalający kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie. Zgłoszone w ostatniej chwili zapisy "nigdy nie były przedmiotem prawie trzyletnich prac nad PKE i ustawą wprowadzającą, oraz konsultacji z rynkiem" - podkreśliła wiceprezes PIIT. "Uważamy, że istotna część proponowanych przepisów nie wynika z EKŁE i nie powinna być procedowana w ramach procesu legislacyjnego związanego z PKE oraz ustawy wprowadzającej" - zaznaczyła Marta Broza.

Jak powiedział PAP wiceprezes PIIT Mirosław Śmiałek, druga bardzo ważną sprawą jest kwestia dystrybucji częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby rozwoju sieci i usług w technologii 5G. Ciągle pozostaje pytanie, kiedy aukcja na te częstotliwości się odbędzie. "W innych krajach częstotliwości zostały rozdzielone, a operatorzy budują już sieci 5G. W Polsce dystrybucja pasma jest jedną z ostatnich w obszarze Unii Europejskiej" - podkreślił Śmiałek. Jak oszacował, aukcja może się odbyć w połowie roku i będzie to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń dla operatorów.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że realizacja zobowiązań, projektowanych przy dystrybucji pasma 3,6 GHz będzie zdaniem operatorów niezwykle trudna. Z punktu widzenia podmiotów komercyjnych mających budować np. stacje bazowe wzdłuż wszystkich szlaków kolejowych, dróg krajowych i wojewódzkich, wiele z proponowanych rozwiązań może okazać się dla firm biznesowo nieopłacalne - ocenił Śmiałek. Przypomniał, że na realizację niektórych warunków są odpowiednie środki, np. pochodzące z funduszy unijnych, należy jednak stworzyć takie warunki, które pozwolą na to, aby operatorzy mogli z tych funduszy swobodnie korzystać, tak jak korzystają z nich inne kraje.

"Będzie to zdecydowanie jedno z większych wyzwań tego roku, zarówno dla branży telekomunikacyjnej jak również organu regulacyjnego. Należy się więc zastanowić i konstruktywnie dyskutować jak efektywnie wykorzystywać częstotliwości jako zasoby rzadkie, inwestować w infrastrukturę, optymalizować jej rozwój tak, aby umożliwić korzystanie z zasięgu tej infrastruktury i usług o wymaganej jakości" - podkreślił wiceprezes PIIT.

Kolejnym ważnym obszarem, wskazywanym przez PIIT będą fundusze unijne i dystrybucja środków na cyfryzację. "Mówimy tu między innymi o Funduszach Europejskich dla Rozwoju Cyfrowego (FERC) czy Rozwoju Społecznego (FERS), nie wiemy natomiast, jak wyglądać będzie sytuacja z Krajowym Planem Odbudowy, choć to niewątpliwie będzie bardzo istotny aspekt dla naszego sektora" - podkreślił Śmiałek, przypominając, że środki z FERC będą przeznaczone m.in. na rozwój szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej, a z FERS mają być przeznaczone także na procesy związane z cyberbezpieczeństwem, które w tym roku stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla całego sektora teleinformatycznego.

Jak wynika z raportu PMR Market Experts, szacunkowa wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2022 r. wynosiła 42,2 mld zł i zgodnie z prognozami w 2023 r. zwiększyć się może do 43,5 mld zł, głównie ze względu na coraz to wyższe przychody z usług telefonii komórkowej i szerokopasmowego internetu.(PAP)

wkr/ skr/