Przy sprzedaży częstotliwości na potrzeby sieci 5G priorytetem powinno być bezpieczeństwo, a nie zyski – wynika ze stanowiska Związku Cyfrowa Polska. Cena wywoławcza każdego bloku częstotliwości wynosi 450 ml zł.

Do wtorku trwały konsultacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące sprzedaży częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Jak wynika z informacji prasowej Związku Cyfrowa Polska, eksperci organizacji biorących udział w konsultacjach w piśmie kierowanym do prezesa UKE Jacka Oko zwracają uwagę przede wszystkim na kwestię cyberbezpieczeństwa jako kluczowej dla wdrożenia i właściwego funkcjonowania sieci piątej generacji.

5G to potężne narzędzie, które powinno zostać oddane do dyspozycji wyłącznie zaufanych podmiotów. Konieczne jest zatem uszczelnienie systemu, aby zapobiec nieuprawnionemu administrowaniu danymi przez zewnętrznych operatorów. Stawką jest bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej dla Polski” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Szczegółowe rekomendacje Związku Cyfrowa Polska dotyczą między innymi tak zwanych dostawców wysokiego ryzyka, czyli mogących naruszać standardy zaufania i korzystać z sieci w sposób nieuprawniony (np. w celu prowadzenia świadomej dezinformacji). Eksperci Cyfrowej Polski postulują, aby sprzedawca czy producent uznany za dostawcę wysokiego ryzyka był niezwłocznie wykluczany z dalszych zakupów zarówno sprzętu, jak i usług.

„Stawka jest duża, bo cena wywoławcza każdego z czterech bloków wynosi aż 450 mln złotych. Jak jednak przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska, priorytetem powinny być nie zyski, a cyberbezpieczeństwo” – podano w komunikacie Cyfrowej Polski.

Cyfrowa Polska dodaje też kilka rekomendacji o charakterze ogólnym. Chodzi m.in. o kwestię ryzyka i propozycję, aby operatorzy nie oceniali sami swojego działania, bo to w oczywisty sposób rodzi pytania o obiektywność. Eksperci CP postulują przeniesienie oceny ryzyka na niezależny podmiot zewnętrzny i sugerują, że - takiej oceny powinien dokonywać kompetentny i niezależny organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo, np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ je/