Niewykorzystane środki z kart pre-paid, zamiast jak do tej pory trafiać do operatorów, zostaną zwrócone klientom; a jeśli nie zostaną podjęte w ciągu sześciu miesięcy, będą przekazywane na Fundusz Szerokopasmowy - powiedział sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński na środowej konferencji.

"Pod koniec ubiegłego tygodnia skierowaliśmy pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. To jest implementacja przepisów unijnych, ale wzbogacona w istotny sposób o komponent krajowy. To jest najbardziej prokonsumencka ustawa w historii rynku telekomunikacyjnego w Polsce. To jest ustawa, która daje konsumentom i klientom firm telekomunikacyjnych nowe uprawnienia" - powiedział Janusz Cieszyński, który w KPRM odpowiada za sprawy cyfryzacji.

Jak mówił, wśród zaproponowanych przepisów "znalazł się jeden, który wzbudził pewne kontrowersje".

"To jest przepis, który dotyczy odzyskiwania środków w przypadku telefonów na kartę. Do tej pory było w ten sposób, że operatorzy telekomunikacyjni czerpali wielomilionowie zyski każdego roku z tego, że te środki, których nie wykorzystaliśmy jako klienci, trafiały do ich budżetów" - opisywał. Dodał, że dzięki zdecydowanym działaniom prezesa UOKiK i wielomilionowym karom nakładanym przez niego na operatorów, operatorzy umożliwili swoim klientom uzyskanie zwrotu tych środków.

"To były wytyczne UOKiK, a teraz dajemy to wszystko w postaci ustawowej gwarancji, która pozwala na to, że po pierwsze każdy każdy abonent, każdy klient, który ma telefon na kartę będzie miał możliwość odzyskania środków w ciągu sześciu miesięcy od końca ważności konta" - podkreślił, zwracając uwagę, że według decyzji prezesa UOKiK jest na to 30 dni.

"Czyli tutaj sześciokrotnie wydłużamy ten okres. Oprócz tego, w toku konsultacji z prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym wypracowaliśmy rozwiązanie, które wprowadzimy na etapie prac całego Komitetu Rady Ministrów, w ramach którego każdy użytkownik telefonii przedpłaconej będzie mógł przy rejestracji, która jest obecnie obowiązkowa, oczywiście będzie to też dotyczyć już korzystających z tych usług klientów, numer rachunku bankowego, na który te środki będą trafiały automatycznie. Dzisiaj trzeba złożyć oficjalny wniosek, udać się do salonu, lub zrobić to przez internet. A ponadto, operatorzy nakładają specjalną opłatę w wysokości do 20 zł" - powiedział. Według Cieszyńskiego, po zmianach operator będzie mógł opłatę równą co najwyżej kosztowi przelewu. "Czyli dwudziestokrotnie obniżamy wysokość opłat, które będą nakładane na abonentów w przypadku tych telefonów na kartę" - powiedział.

Jak dodał, dopiero wtedy, kiedy te środki nie będą w ciągu sześciu miesięcy podjęte, nie będzie podany numer "rachunku bankowego, zamiast na konta operatorów telekomunikacyjnych, te środki zasilać będą Fundusz Szerokopasmowy" - wskazał. Wyjaśnił, że Fundusz Szerokopasmowy jest funduszem celowym, który został powołany w związku z uwagami Komisji Europejskiej, wskazującymi, że Polska uzupełnić środki unijne na cyfryzację o środki własne. "Z tego Funduszu można finansować lepszy dostęp do szybkiego internetu, sprzęt dla placówek oświatowych" - podkreślił.

Jak powiedział, planowane jest przeznaczenie środków z Funduszu także na walkę uzależnieniami dzieci i młodzieży od urządzeń elektronicznych. Projekt ma być zrealizowany wspólnie z ministerstwem zdrowia. Wskazał, że według ekspertów pandemia spowodowała istotne pogorszenie tego problemu, który będzie się nasilał, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki.

Według zapowiedzi z Wykazu prac Rady Ministrów, Prawo komunikacji elektronicznej stanowić będzie scalenie w jednym akcie prawnym zmian merytorycznych, zarówno tych wynikających bezpośrednio z EKŁE, jak i z krajowego przeglądu przepisów oraz niezmienionych przepisów, w uporządkowanej i usystematyzowanej formie.Zakres merytoryczny regulacji objętych EKŁE jest bardzo szeroki. EKŁE reguluje między innymi kwestie dotyczące statusu i kompetencji krajowych organów regulacyjnych, zasady podejmowania i prowadzenia działalności w obszarze komunikacji elektronicznej, prawa i szczególne obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, kwestie związane z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją, zagadnienia związane z dostępem telekomunikacyjnym i umowami międzyoperatorskimi, kwestie dotyczące zasad i sposobu zapewnienia efektywnej konkurencji na rynku, procedury analizy rynku, zasady ustalania przedsiębiorcy o znaczącej pozycji rynkowej, obowiązek świadczenia usługi powszechnej, wymogi w zakresie jasności i przejrzystości umów, jak również prawa osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu i korzystania z usług łączności elektronicznej. (PAP)

autorzy: Małgorzata Werner-Woś, Mikołaj Małecki

mww/ mml/ drag/