Projektodawca systemu wspierania artystów ze środków pochodzących z rozszerzonej opłaty reprograficznej „usiłuje przerzucić ciężary związane z realizacją obowiązków władzy publicznej na przedsiębiorców” – uważa Związek Cyfrowa Polska, który zrzesza firmy importujące i produkujące sprzęt elektroniczny, a więc płatników tej opłaty. „Tymczasem ciężar ten powinien być ponoszony przez władze publiczne, z budżetu państwa” – podkreśla organizacja branżowa w stanowisku przesłanym Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Resort zakończył właśnie konsultacje projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jej celem jest pomoc mało zarabiającym twórcom w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ma temu służyć system preferencyjnych składek dla artystów zawodowych oraz dopłaty dla najmniej zarabiających. Te ostatnie będą finansowane z opłaty reprograficznej od urządzeń i nośników elektronicznych, których lista została rozszerzona w towarzyszącym ustawie rozporządzeniu ministra kultury (obecnie obejmuje archaiczne sprzęty, np. kserokopiarki i kasety VHS).