Liczba klientów Polkomtelu (operatora sieci telefonii komórkowej Plus) wzrosła do 14,129 mln na koniec 2013 r. z 13,839 mln rok wcześniej, podał Cyfrowy Polsat. Polkomtel pozostał liderem rynku pod względem liczby klientów kontraktowych (28% udziału).

Baza klientów abonamentowych Polkomtelu wyniosła na koniec ub.r. 7.400 tys. (w tym 751 tys. stanowili klienci internetu mobilnego) wobec 7.440 tys. rok wcześniej (w tym 611 tys. klientów internetu mobilnego), podał Cyfrowy Polsat w prezentacji. "Internet mobilny stanowi silną podstawę dla przyszłego wzrostu" - podkreślono w materiale. Baza klientów usług przedpłaconych (pre-paid) wzrosła w tym czasie do 6.729 tys. z 6.399 tys.

"Rosnąca jakość i dostępność usług telefonicznych transmisji danych (w tym LTE) powoduje dynamiczny wzrost liczby urządzeń i aktywnych użytkowników" - czytamy dalej w prezentacji.

Polkomtel odnotował 33-proc. wzrost aktywnych użytkowników usługi transmisji danych licząc od września 2012 r. do końca 2013 r. ARPU (średnie przychody na użytkownika) z usług transmisji danych wzrosły w przypadku klientów kontraktowych do 8,5 zł w 2013 r. z 7,3 zł rok wcześniej, zaś wśród klientów pre-paid - odpowiednio do 1,0 zł z 0,8 zł, podano także. Cyfrowy Polsat zwraca uwagę, że w IV kw. 2013 r. aż 74% telefonów sprzedawanych przez Polkomtel stanowiły smartfony. W całym 2013 r. udział smartfonów w całości sprzedaży wyniósł 67% wobec 55% rok wcześniej.

Reklama