Nowa danina zagrozi realizacji rządowych i samorządowych programów, zakładających budowę sieci szerokopasmowych
Do projektu ustawy samorządowej próbuje się po cichu dopisać podatek obciążający łącza umożliwiające dostęp do internetu.
Z jednej strony rząd reprezentowany przez ministra administracji i cyfryzacji mówi, że ma ponad miliard euro na inwestycje szerokopasmowe z unijnych funduszy na inwestycje w światłowody. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez MAiC Narodowy Plan Szerokopasmowy mówiący, jak budować dzięki środkom unijnym i prywatnych inwestorów nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, a Polskie Inwestycje Rozwojowe zaangażują się w budowę internetu. Wcześniej, megaustawa z 2010 r. zmieniła absurdalny przepis mówiący, że kabel telekomunikacyjny jest budowlą. Zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i – podkreślam – samorządowych znaczyło to koniec z podwójnym opodatkowaniem. Raz – kanalizacji, dwa – ułożonego w niej kabla telekomunikacyjnego.