"Wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce w 2013 r. ukształtuje się na poziomie 16,7 mld zł. Na negatywną 8% dynamikę wpłynie przede wszystkim sytuacja na rynku hurtowym, gdzie erozja przychodów operatorów następuje już w tempie dwucyfrowym" - czytamy w komunikacie firmy dotyczącym raportu "Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2014-2017".

PMR tłumaczy, że głównym powodem są obniżki stawek MTR w telefonii komórkowej. Pozytywne trendy w segmencie stacjonarnych usług operatorskich i hurtowej dzierżawy łączy nie zdołają powstrzymać wyraźnych spadków całkowitych przychodów z hurtu w bieżącym roku.

"Dla odmiany, wartość rynku rozwiązań telekomunikacyjnych dla firm jest bardziej stabilna, w tym sensie, że przychody operatorów topnieją stopniowo. W kontekście oddziaływania na cały rynek istotny jest również wyższy wolumen sprzedaży usług dla firm niż wpływów z rozliczeń międzyoperatorskich i hurtu" - czytamy dalej. 

Analitycy zwracają uwagę, że skala spadków liczby usług oraz przychodów na kurczącym się rynku telefonii stacjonarnej jest niższa w przypadku przedsiębiorstw niż na rynku masowym. W telefonii komórkowej firmy generują dla operatorów wyższe ARPU w przeliczeniu na jedną kartę SIM.

"Najważniejsza jednak przewaga segmentu biznesowego wynika z większej (w porównaniu do segmentu klientów indywidualnych) potrzeby korzystania z różnego rodzaju usług dodanych – czy to w segmencie DLISP (np. usługi oferowane w centrach danych czy cloud computing), czy telefonii stacjonarnej (np. centrale abonenckie, infolinie itp.) lub komórkowej (np. usługi komunikacji M2M, masowa wysyłka SMS-ów itp.)" - napisał PMR.

W ub.r. o skali spadku (o 3,8% r/r do 18,0 mld zł) zadecydował głównie segment telefonii komórkowej, należy podkreślić, że wszystkie trzy główne segmenty na rynku biznesowym zanotowały negatywne dynamiki, podała też firma.