Tej jesieni Unia Europejska dokona przeglądu swoich przepisów, dotyczących dobrostanu zwierząt, które stały się częścią strategii „Od pola do stołu” - informuje agencja Belga. W UE obowiązują jedne z najwyższych na świecie standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, a ustawodawstwo dotyczy głównie zwierząt gospodarskich.

Od dziesięcioleci Unia Europejska pracuje nad zharmonizowanym prawodawstwem, aby utrzymać wysoki poziom zdrowia i dobrostanu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich. Wiele przepisów dotyczy zwierząt hodowlanych. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że UE ma około 6 mld brojlerów, 365,9 mln kur niosek, 143 mln świń, 77 mln bydła, 62 mln owiec i 12 mln kóz.

"W 1974 r. wprowadzono w życie pierwszą w Europie ustawę o dobrostanie zwierząt. Obejmowała ubój zwierząt. Następnie przyjęto przepisy dotyczące transportu zwierząt i różnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Przez lata Komisja Europejska opracowała dodatkowe przepisy mające na celu ochronę zwierząt hodowlanych, w tym szczegółowe dyrektywy obejmujące ochronę zwierząt, takich jak cielęta, świnie, kury nioski i kurczęta hodowane do produkcji mięsa. Te przepisy UE dotyczące dobrostanu zwierząt uwzględniają +pięć swobód+: wolność od głodu i pragnienia; wolność od dyskomfortu; wolność od bólu, urazów i chorób; wolność od strachu i cierpienia; i wolność wyrażania normalnego zachowania" - przypomin Belga.

Wdrożenie prawodawstwa leży w gestii państw członkowskich. Jest on monitorowany przez Komisję poprzez regularne audyty w celu sprawdzenia, czy właściwe organy przeprowadzają właściwe kontrole urzędowe. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować podjęciem działań prawnych przeciwko państwom członkowskim przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Dobrostan zwierząt stał się integralną częścią strategii „Od pola do stołu. Dlatego tej jesieni Komisja przeprowadzi kompleksowy przegląd swojego prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Obejmie to przegląd dyrektywy w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych, czterech dyrektyw ustanawiających minimalne normy ochrony kur niosek, brojlerów, świń i cieląt oraz przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu i w czasie zabijania - informuje belgijska agencja.

Inną ważną kwestią jest ewentualne powołanie komisarza UE ds. dobrostanu zwierząt. W czerwcu firma badawcza IPSOS przeprowadziła ankietę w 10 największych krajach UE, obejmujących 81 proc. ludności UE: we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Rumunii, na Węgrzech i w Szwecji. We wszystkich tych krajach zapytano 3500 dorosłych Europejczyków w wieku od 18 do 65 lat, czy popierają powołanie komisarza ds. dobrostanu zwierząt. 7 na 10 obywateli opowiedziała się za.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/