Tak wynika z rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r., które przyjęła dziś Rada Ministrów.

Oznacza to, że rolnicy dostaną 5 groszy więcej zwrotu akcyzy z 1 litra oleju niż w tym roku.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.