Komisja Europejska wciąż analizuje prośbę Polski o pomoc dla rolników dotkniętych suszą. Komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan poinformował, że ocena ma być gotowa 7 września.
Reklama

Wtedy w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów rolnictwa. Wniosek o wsparcie wysłał szef resortu Marek Sawicki, z którym komisarz do spraw rolnictwa ma się spotkać 7 września przy okazji unijnej narady. "Są oczywiście unijne pieniądze na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, takich jak powodzie czy susza. I jeśli tylko odpowiednie warunki zostaną spełnione, fundusze mogą być wypłacone" - powiedział unijny komisarz.

Polska prośba o pomoc dla rolników, którzy skarżą się na niskie ceny swoich produktów, nie jest jedyna. Wnioski składały także między innymi Czechy, Słowacja i Węgry oraz Litwa, Łotwa i Hiszpania, które domagają się wsparcia dla producentów mleka.